NRK Meny
Normal

Utvider natur-reservat

Torjusheia naturreservat i Søgne skal utvides med 270 dekar, og det skjer frivillig.

Høst

Mye lauvskog i utvidet naturreservat (ill. foto)

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Utvidelsen av Torjusheia naturreservat kan bli endelig vedtatt i regjeringen muligens før jul, dersom alle brikker faller på plass.

 

Dette vil i så fall bli første vernevedtak basert på frivillighet i Vest-Agder og første makebytte knyttet til naturvern i Vest-Agder.

 

Verdifull lauvskog

Fylkesmannen anbefaler at Torjusheia naturreservat i Søgne kommune utvides med 270 dekar. Verdifulle lauvskogsområder med til dels gammel skog, vil inngå i reservatet som er det største kystnære skogreservatet i Vest-Agder vest for Kristiansand, skriver fylesmannens miljøvernavdeling i Vest-agder på sine nettsider.

Områdene som foreslåes vernet forsterker områdets verdi, da her er mye eldre lauvskog. Flere år med observasjoner viser at dette er meget viktige områder for hulerugende fuglearter, ikke minst de mange spetteartene som hekker i reservatet bl a den sjeldne hvitryggspetten. Gammel lauvskog gir god næring til hvitryggspetten. Her hekker flere typer rovfugl.

 

Før jul

Utvidelsen omfatter området mellom Ramsdalen og Håvann, Håvannsheia og et område mellom Buktebrådan og Bjortjønn.

 

Tre store skogeiere i området har fått tilbud om å overta ikke fredet skog som erstatning for det opprinnelige vernevedtaket i regjeringen i 2002. Dette var mulig fordi Fylkesmannen fikk tilbud om å overta deler av en privat skogeiendom i området.

 

Det pågår i tillegg forhandlinger knyttet til frivillig vern i deler av området.

Utvidelsen kan bli endelig vedtatt i regjeringen muligens før jul, dersom alle brikker faller på plass.