Hopp til innhold

Sykehusansatte varslet ledelsen: – Noen må stilles til ansvar

Sykehusdirektøren beskyldes for å ha visst om kritikkverdige forhold, uten å ha gjort noe med det. Ansatte mener tidligere fagdirektør bevisst har feilinformert ansatte og fylkeslegen.

Nina Mevold

AVSLUTTET: Administrerende direktør Nina Mevold ved Sørlandet sykehus sier varslingssaken er ferdig behandlet og avsluttet.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

NRK har fått tilgang på et anonymt varslingsbrev som kom til sykehusdirektør Nina Mevold i april 2019.

Det var like etter de første NRK-avsløringene om en rekke feiloperasjoner ved lokalsykehuset i Flekkefjord.

Brevet er signert ansatte ved sykehuset som er anonyme «av frykt for gjengjeldelse». De går hardt ut mot ledelsen. Sykehusledelsen er forelagt all kritikk som kommer fram i brevet.

De mener det er liten tvil om at det er fagdirektør gjennom flere år, Per Engstrand, som har hatt ansvaret for det som har foregått ved lokalsykehuset.

Han beskyldes for å ha feilinformert både fylkeslegen og ansatte om forholdene i Flekkefjord.

På høsten gikk han over i en annen stilling.

Per Engstrand

TIDLIGERE FAGDIREKTØR: Per Engstrand ble ansatt som fagdirektør ved Sørlandet sykehus i 2010. I fjor høst byttet han jobb.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

«...vi antar at uttalelsen var en uheldig forsømmelse»

I de første mediesakene om feiloperasjoner, sa fagdirektøren at han hadde ansvaret for kvaliteten i Flekkefjord.

Men etterhvert hevdet Mevold at ansvaret la på administrerende direktør, og at Engstrand bare var hennes rådgiver.

Hun hadde selv nettopp startet i jobben, og kunne ikke lastes for det som hadde skjedd før hennes tid.

Dermed kunne ingen av dem stilles til ansvar for det som hadde skjedd. Det kan ikke varslerne akseptere: «For noen må stilles til ansvar», skriver de.

I varslingsbrevet reagerer de ansatte kraftig på at Mevold sier fagdirektøren bare er hennes rådgiver:

«...vi antar at uttalelsen var en uheldig forsømmelse i en presset situasjon. Nåværende direktør kan vel umulig mene at fagdirektøren ikke har noe ansvar...»

– Bevisst feilinformert

Varslerne mener fagdirektøren lot en uforsvarlig praksis pågå over flere år i Flekkefjord. I brevet står det:

«Vi kan ikke se at fagdirektør har tatt noe initiativ for å rette opp eventuelle svakheter ved sykehuset i Flekkefjord, tvert om synes det som om han bevisst har holdt tilbake informasjon gitt til feks fylkeslege.»

NRK har fått innsyn i referat fra et møte mellom administrerende direktør og fylkeslegen om saken.

Der kommer det frem at fylkeslegen hevder de ikke har visst om hvor «galt» det har vært i Flekkefjord:

«Fylkeslegen har hatt tillit til at den informasjon de har fått om oppfølging av saken(e) har vært tilstrekkelig. De har senere erfart at informasjon ikke har vært tilstrekkelig fra SSHF om klage- og avvikssaker.»

Det står videre i møtereferatet at fylkeslegen heller ikke har visst at leger som har operert som overleger i ortopedi, ikke har vært ortopeder.

«Fylkeslegen har lagt til grunn at når man bruker betegnelsen «ortoped» så er denne godkjent spesialist.»

Per Engstrand skriver dette i en epost:

Det har vært faste møter mellom fylkeslegen og sykehusledelsen. I tillegg har fagdirektør tatt direkte kontakt med fylkeslegen i forbindelse med enkeltsaker, i disse samtalene har risikobildet blitt formidlet.

Går av som fagdirektør

I brevet ber ansatte Mevold vurdere hvorvidt fagdirektør Per Engstrand kan fortsette i sin stilling.

«Skal sykehusets ledelse i det minste ha tillit hos ansatte, må det i sakene som avdekkes rundt fagdirektøren vises til handling.»

Vi har en fagdirektør som er den største årsaken til manglende tillit og støy blant pasienter og befolkningen

Varslingsbrev fra ansatte ved Sørlandet sykehus

Påstandene i brevet ble behandlet av varslingsombudet, og gransket av sykehuset. Konklusjonen var at de fleste påstandene var riktige, eller at det var noe sannhet i dem.

Omkring to måneder senere gikk Engstrand av som fagdirektør.

Han begynte i ny stilling i Helse Sør-Øst.

Har varslingsbrevet sammenheng med at du gikk av som fagdirektør?

– Min fratreden skyldes ikke denne varslingen. Jeg ønsket selv å skifte oppgaver ved å følge opp et prosjekt med regionalisering av fagprosedyrer, svarer Engstrand.

Flere tilsynssaker

Det siste året har NRK skrevet en rekke saker om feiloperasjonene ved sykehuset i Flekkefjord.

To leger granskes nå av Helsetilsynet. Den ene av disse ble overført til Kristiansand for ett år siden, da Mevold var direktør.

Ansatte hadde i flere år varslet om denne legen. Flere har fått livet ødelagt etter å ha blitt feiloperert.

I 2018 var han involvert i fire tilsynssaker med lovbrudd i Flekkefjord, men ble likevel satt til å operere pasienter alene i Kristiansand.

To av de sju pågående tilsynssakene mot han er fra det siste året.

Den tidligere fagdirektøren har uttalt seg i flere av NRKs saker om lokalsykehuset i Flekkefjord.

I brevet får du kritikk for å ha latt en uforsvarlig praksis pågå over flere år i Flekkefjord. Hvordan stiller du deg til denne kritikken?

– Det blir feil av meg å vurdere egen innsats i rollen, men jeg har over tid uttrykt behov for, og bidratt til, å iverksette forbedringer av kirurgisk virksomhet i Flekkefjord.

«Fryktkultur»

NRK har fått innsyn i andre dokumenter som viser at ansatte har vært redde for å varsle om kritikkverdige forhold ved Sørlandet sykehus.

Ansatte følte at ledelsen beskyttet hverandre, og de var redde for represalier.

Under et møte i 2016 ble det avtalt at sykehuset skulle bedre rutinene.

To år senere er den samme «fryktkulturen» nevnt i det anonyme varslingsbrevet der både Engstrand og Mevold får krass kritikk.

– Av frykt for gjengjeldelse forbeholder vi oss retten til å være anonym, heter det i brevet fra varslerne.

Mevold beskyldes for å ha visst om kritikkverdige forhold, uten å ha gjort noe med det.

Denne kritikken er ikke en del av håndteringen av varselet. Det er kun anklagene mot Engstrand som blir gjennomgått.

Vi kan ikke se dette på en annen måte enn at fagdirektør og administrerende direktør bevisst setter kvalitet og pasientsikkerhet til side (...)

Varslingsbrev fra ansatte ved Sørlandet sykehus

På spørsmål fra NRK om hvordan sykehusdirektøren stiller seg til kritikken, svarer hun:

– Innholdet i brevet ble tatt videre i en oppfølgingsplan som ble laget sammen med tillitsvalgte og hovedverneombud.

De ansatte varsler anonymt av «frykt for gjengjeldelse», og viser til en «fryktkultur». Hva synes du om at ansatte føler de må varsle anonymt fordi de ikke tør å stå frem med navn?

– Jeg ønsker åpenhet og at medarbeiderne våre har lav terskel for å melde fra om uønskede hendelser og kritikkverdige forhold. Vi har en god meldekultur, og det er viktig for oss å bevare denne, skriver Mevold i e-posten.

NRK Sørlandet
Spiller nå
På innsiden av Kunstsiloen 01:06
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 04 2,01 kr
Dyrest kl. 18 2,74 kr

Strømkostnader nå

Med strømstøtte

  • Steke pizza 0,6 kr 25 min.
  • Dusje 6 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,7 kr En vask
  • Varmeovn 1,5 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Okt 2022 – okt 2023
    + 8,5 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %