UNICEF: – Nye regler styrker barns rettssikkerhet

UNICEF Norge er positive til de nye reglene for avhør av barn, hvor avhør kan gjøres uten at mistenkte varsles og uten dommer og forsvarer til stede.

Barnehuset Hamar

Barnehuset på Hamar er ett av de ti barnehusene i landet, hvor det blant annet er lagt til rette for at barn kan forklare seg i straffesaker.

Foto: Halvor Mykleby / NRK

– Lovendringen vil styrke barns rettssikkerhet, sier Ivar Stokkereit, som er juridisk rådgiver i UNICEF Norge.

Etter de nye reglene holder det at en politijurist er til stede under avhøret som tas opp på video. Dersom avhøret fører til siktelse kan barnet bli kalt inn til nye avhør.

Ivar Stokkereit

Ivar Stokkereit i UNICEF Norge mener reglene som er innført fra 1. oktober styrker barns rettssikkerhet.

Foto: UNICEF

Mistenkte trenger heller ikke varsles om at det gjøres avhør. UNICEF mener dette reduserer sjansen for at mistenkte kan påvirke barnet før avhør.

– Hittil har man måtte ta ut siktelse for å gjøre avhør. Det har gitt mistenkte mulighet til å snakke med barnet om hva det skal fortelle. Vi vet også at barn er svært lojale ovenfor personer som står dem nært, sier Stokkereit.

Også politiet og Barnehusene i Norge ønsker lovendringen velkommen.

Kritikk

Advokat Sveinung Søndervik Johnsen er derimot kritisk til de nye reglene.

Sveinung Søndervik Johnsen

Sveinung Søndervik Johnsen har erfaring som både forsvarer og bistandsadvokat i overgrepssaker og er kritisk til de nye reglene.

Foto: Per-Kåre Sandbakk/NRK

– Barn risikerer å bli kalt inn til sitt andre avhør på én uke og måtte forklare seg på nytt om veldig vanskelige ting. Det blir en belastning. Når barnet må svare på de samme spørsmålene igjen, kan det dessuten føle seg usikker på om det blir trodd, sier Søndervik Johnsen.

Advokaten har erfaring som både forsvarer for siktede og bistandsadvokat for barn i overgrepssaker.

Supplere, ikke gjenta

UNICEF mener derimot at barn ikke tar skade av nye avhør.

– Mye internasjonal forskning viser at barna ikke tar skade av å bli avhørt flere ganger. Tvert imot bidrar det til at de forteller mer og en undersøkelse fra Barnehusene viser at barna opplever dette som veldig greit, sier Stokkereit.

Han understreker at et eventuelt nytt avhør ikke skal være en gjentagelse av det første, men en fortsettelse. Han er enig med Søndervik Johnsen i at gjentagelse vil skape usikkerhet.

– Å bli stilt de samme spørsmålene flere ganger kan gjøre barna usikre på det de har fortalt og kan bidra til å fremkalle uriktige forklaringer, sier Stokkereit.

Hør hele intervjuet med Ivar Stokkereit.