NRK Meny
Normal

Ulven skal felles

Fra i dag torsdag er det åpnet for ulvejakt i Aust-Agder.

Ulv
Foto: Løchen, Per / SCANPIX

Det er Fylkesmannen i Aust-Agder som har gitt tillatelse til at det felles en ulv.

Tillatelsen for ulvejakten gjelder fra 27. juni - 31. august 2007 i kommunene Åmli, Froland, Birkenes, Evje og Hornnes, Bygland og Valle.

I en pressemelding skriver Fyleksmannen:

Flere dyr er borte

"I løpet av siste del av juni har det kommet meldinger fra gårdbrukere i Åmli om uro i sauebesetningene på Kallingsheia. Store deler av besetningene har kommet ned fra heia, og flere dyr har manglet.

 

Ifølge Statens Naturoppsyn (SNO) er det til nå funnet 16 kadavre, og syv av disse er "antatt" drept av ulv. Pr i dag er 50-55 dyr savnet, iberegnet kadaverne, og dette tallet vil antakelig øke ettersom en får bedre oversikt over situasjonen.

 

Fylkesmannen mener at påførte skader og potensielle skadeomfang er så omfattende at kriteriene for skadefelling er oppfylt."