NRK Meny
Normal

Ulovlig gokart-bane

Gokartbanen på Lista er bygd ulovlig. Det slår fylkesmannes miljøvernavdeling fast.

Gokart (illustrasjonsfoto)
Foto: Colourbox.com (Illustrasjonsfoto)

Banen ligger i Lista fly- og næringspark.
Eksisterende gokartbane er etablert i strid med gjeldende kommuneplan.

Nå må det også gjennomføres støymålinger ved banen etter klager fra naboer, skriver Farsunds avis.

I strid med kommuneplan

Vernemyndighetene viser til at området hvor banen nå ligger ikke er tydelig avgrenset med reguleringsgrense. I kommunedelplanen for fly- og næringsparken, som forelå i 1998, ble området vedtatt som byggeområde for håndverk/ service med krav om bebyggelsesplan før utbygging. Tillatt tomteutnyttelse ble satt til 30 prosent, skriver avisen.

— Eksisterende gokartbane er slik sett allerede etablert i strid med gjeldende kommuneplan. Da vi heller ikke har hatt noen søknad til uttalelse om dispensasjon fra kommunedelplanen, må eksisterende anlegg anses som ulovlig. Vi må derfor se bort fra at banen allerede er etablert, skriver miljøvernavdelingen i sin uttalelse.