Ufisk truer drikkevannskvaliteten

Dem uønskede karpefisken sørv er oppdaget i hovedvannkilden for Arendal og Grimstad.

Kampen mot sørv er i gang
Foto: Sjørretklubben Mandal

Rorevannet

Sørven kan redusere vannkvaliteten i Rorevannet

Foto: Halvard Iversen / NRK
Rune Sævre

Rune Sævre utrykte i formannskapet sterk bekymring over situasjonen.

Foto: NRK/Svein Sundsdal
Brunt vann på grunn av sørv

Sørv kan sørge for brunt vann som her i Mandal.

Foto: Sjøørretklubben Mandal

Rorevannet gir drikkevann til 60 000 mennesker i Arendal og Grimstad. Vannet er ikke farlig å drikke, men den økende bestanden av sørv fører til algevekst som skaper problemer for rensingen av vannet.

Tidligere er denne fisken også observert i Longumvannet, men har spredt seg til Rore siste året.

Bekymret biolog

Rune Sævre, som jobber som biolog hos Fylkesmannen i Aust-Agder og representerer SV i arendalspolitikken, mener sørv i Rorevannet er alvorlig.

– Dette er hovedvannkilden for Arendal og hvis effekten av denne fremmede arten gjør at vi får tilslamming i drikkevannskilden vår så er det alvorlig. Sørven spiser på mindre fisk og på deler av økosystemet som ikke har vært berørt tidligere og det blir en forskyvning på dette, sier Sævre.

Han mener det blir mindre småfisk og en oppvekst av alger og grønske i Rorevannet. Algene gjør at vannet da ikke har en kvalitet som kreves av et drikkevann.

Vanskelig å bli kvitt


Når sørven kommer i nye vann vil den i starten være anonym, men etter hvert vil bestanden eksplodere. Den tilfører vannet næringssalter ved avføringen og dermed blir det en oppvekst av alger, samtidig som den spiser dyreplankton som skulle holde algene i sjakk. Det vil igjen ødelegge vannkvaliteten og økologien i vannet, slik at andre fiskearter kan få problemer.

Å fjerne sørven er en stor utfordring.

– Vi må følge med på hvor sterk den tilslammingen blir. Det å fiske ut for å fjerne sørven har vist seg veldig vanskelig. Så det er ikke noen klar løsning på dette problemet ennå, sier Sævre.

Satt ut – eller ikke?

Sævre mener sportsfiskere kan ha satt ut den uønskede fiskearten i Rorevannet.

– Sørv er en fisk som har spredd seg med fiskere som synes det er spennende å ha en fisk med en søreuropeisk sprell på seg – og den er morsom å fiske.

Men Jon Fløistad, tidligere fylkesordfører og leder av Nidelv elveeierlag, protesterer i Agderposten heftig på at fiskere har ansvaret.

– Det er tullete å påstå at sportsfiskere har satt ut sørv i Rore. Sørv er det verste vi sportsfiskere vet, for den er ikke brukende til verken det ene eller det andre. Det er som det sies, en «ufisk».

– Det er også feil at den nylig er oppdaget i Rore. Det må være 10–15 eller kanskje så mye som 20 år siden den ble registrert i Rore første gang. Sørven sprer seg fordi enkelte har brukt den som levende agn i jakten på gjedde, dessverre, sier Jon Fløistad til avisen.