NRK Meny
Normal

Tar lærdom av skogbrann

Skogbrannen i Froland i juni får nå konsekvenser for skogbrannhåndtering over hele landet.

Brann Froland

Sammen er vi sterke: Organiseringen av slukningsarbeidet ved brannen i Froland kan komme til å revolusjonere skogbrannhåndtering i Norge.

Foto: Tore Meek / SCANPIX

Under Froland-brannen hentet det lokale brannvesenet inn ledelsespersonell fra andre brannvesen i koordineringen av arbeidet.

Finansierer prøveordning

Nå skal Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) finansiere denne måten å jobbe på ved store skogbranner. Frem til midten av august vil DSB finansiere en prøveordning med såkalt ledelsesstøtte.

- De som stiller til rådighet skogbrannhelikopter i år, vil også få støtte fra ledende brannpersonell, slik at brannvesenet styrkes håndteringsmessig, sier avdelingsleder Hans Kristian Madsen i DSB.

Brann Froland

Fra Froland-brannen.

Foto: Tore Johnsen/Media Service

Landsomfattende

Jan Kongsvik i Østre Agder Brannvesen var en av brannsjefene ved brannen i Froland. Gjennom sitt nettverk fikk han tak i ledelse fra andre brannvesen, og han tror at deres måte å håndtere brannen på var mer enn bare inspirasjon for DSB, som nå gjør denne modellen landsomfattende.

- Det er nok ikke å overdrive. Vi fikk tak i disse ressurspersonene og allerede etter 2-3 dager hadde vi etablert dette systemet, sier Kongsvik.

- Vi kan langt på vei si at vi hadde et profesjonelt opplegg når det gjaldt å tilrettelegge for ledelsesapparatet - både i stab og ute i marka, sier Kongsvik.

Brann Froland

Fra Froland-brannen.

Foto: Schrøder, Tor Erik / SCANPIX

DSB kom i forkjøpet

Kongsvik hadde tenkt å ta opp behovet for ledelsesstøtte i et evalueringsmøte etter Frolandbrannen, men nå kom DSB i forkjøpet. Det tar han som et kompliment.

- Jeg tolker det slik at direktoratet mener det vi gjorde i Froland, med å etablere dette ledelses-støtte-systemet var et veldig fornuftig og godt tiltak, og at det fungerte profesjonelt hele veien, sier Kongsvik.