NRK Meny
Normal

Sykehuset skal forske på selvmord

Sørlandet sykehus starter forskningsprosjekt på selvmord. Målet er å kunne gi pasienter med selvmordstanker en bedre behandling enn i dag.

selvmord

Fra 2009 til 2012 tok 135 mennesker livet sitt på Agder. 53 i Aust og 82 i Vest. Tallene for 2013 er ennå ikke klare, siden de skal kvalitetssikres nøye. (Ill.bilde)

Foto: Illustrasjonsbilde/ Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

Silje Støle Brokke

Silje Støle Brokke skal det neste året jobbe mye med sykehusets forskningsprosjekt på selvmord. Prosjektet er en del av hennes doktorgradsarbeid.

Foto: Yngve Stiansen / NRK

– Vi ønsker å forstå våre pasienter bedre, forstå akuttpsykiatriske pasienter og forstå mennesker som strever med selvmordstanker.

Det sier Silje Støle Brokke ved sykehuset i Kristiansand.

– Vi kan alltid bli bedre

Hun sier behandlingen av suicidale pasienter er altfor dårlig i dag, og at det er forsket lite på selvmord.

– Vi kan alltid bli bedre, og det finnes mange områder som bør forskes på som ikke er enkle å forstå. Det er et komplekst samspill.

– Hva håper dere å lære om i dette prosjektet for å forstå pasienter bedre?

– Det er flere ting. Vi ønsker å se på ulike psykologiske mekanismer. Det som går på det emosjonelle, våre følelser og vår evne til å regulere følelsene for å prøve å forstå et samspill her, sier Brokke.

Et alvorlig tema for alle

Gjennom nær kontakt med psykiatriske pasienter skal sykehuset i første omgang samle inn relevant og viktig informasjonen til forskningsprosjektet. Brokke sier det er utfordrende og krevende å arbeide med et så alvorlig tema som selvmord.

– Det er et alvorlig tema for oss alle, for familier, for samfunnet og for klinikere generelt. Jeg jobber til daglig direkte med akuttpsykiatriske pasienter og ofte med pasienter med selvmordsfare.

– Tror du Sørlandet sykehus om et par år vil bli flinkere til å behandle pasienter som på en eller annen måte har uttrykt selvmordstanker?

– Jeg håper virkelig at vi hele tiden skal bli bedre, sier Brokke.

Forskningsprosjektet starter i april og data skal samles inn fram til juletider. Sykehuset håper å kunne trekke de første konklusjonene om et års tid.