Hopp til innhold

Skremt av selvmordsøkning

25 prosent av alle selvmord i Norge begås av mennesker som er under psykisk helsevern, og tallet har økt kraftig de siste årene. – Skremmende utvikling, sier landsleder Adrian Lorentsson i Mental Helse Ungdom.

Adrian Lorentsson

Adrian Lorentsson i Mental Helse Ungdom vil ha kamp mot de høye selvmordstallene blant psykisk syke.

Alle selvmord som skjer mens en pasient er under psykisk helsevern skal rapporteres til helsemyndighetene. På de fire årene fra 2008 til 2011 økte antallet slike selvmord fra 73 til 124 i året. I tillegg kommer overdosedødsfall med psykisk syke, og en rekke dødsfall der psykisk syke er involvert, men der dødsårsaken ikke er klar når rapporten sendes inn.

I Norge begås det i overkant av 500 selvmord årlig. Selvmord under psykisk helsevern utgjør altså 25 prosent av alle selvmord her i landet.

– Det er et sykdomstegn for det psykiske helsevernet og helsetjenestene i kommunene at disse tallene har fått lov til å øke over flere år. Det skremmer meg at systemet tydeligvis har så dårlig kapasitet til å ta seg av de som faktisk er under omsorg når dette skjer, sier Lorentsson.

LES OGSÅ KRONIKK: Kompisen min ønsket å ta livet av seg

Han satt selv i en arbeidsgruppe som for to år siden undersøkte hva som kan gjøres for å få ned tallet på selvmord i Norge. Men tallet har altså fortsatt å stige. Nå mener Lorentsson at anbefalingene som arbeidsgruppene har kommet med må følges opp.

– Vi synes det er viktig at kommunene har ansvar for psykiske helsetjenester. Men når de skal kutte er det ofte lavterskeltilbud til unge det går ut over. Nå må politikerne evne å se det store bildet – at det er en sammenheng mellom manglende forebygging og selvmord, i denne gruppen.

NRK har den siste tiden satt søkelys på drap begått av mennesker med en alvorlig psykisk lidelse. 102 av 228 gjennomgåtte drap ble begått av mennesker i denne kategorien.

BAKGRUNN: 102 drept av alvorlig psykisk syke

Lorentsson er kritisk til det sterke fokuset på psykisk syke som dreper, og mener at selvmordsproblemet er minst like viktig.

– Det er veldig vanskelig og ressurskrevende å forebygge slike drap. Mange av dem som dreper får diagnose først etter drapet, og har kanskje hatt sin første psykose da. Hvis vi bruker mer ressurser på å forebygge selvmord kan vi kanskje plukke opp folk som kan havne i risikogruppen for vold senere. Dette er en mye bedre ressursbruk, sier han.

psykiatridrap
Foto: NRK