Plages av skytestøy

- Det føles som de i ligger i min hage og skyter, sier fortvilet nabo.

Soldat på øvelse

Forsvaret har fått flere klager på skytestøy (ill.bilde)

Foto: Nils Mehren / NRK

Owe Wathne

Owe Wathne

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Mange klager over støyen fra skytebanen på Evjemoen. Nå lover Forsvaret å måle støyen fra skyte- og øvingsfeltet, som brukes like mye som tidligere.

En av dem som plages av støyen er Owe Wathne, som er nabo til skytefeltet.

- Støyen er et stort problem. Av og til når de ligger og skyter, så føles det som de ligger i min hage og skyter, sier Wathne.

Han mener at det er blitt mer støy på grunn av måten skogen mellom skyte- og øvingsfeltet nå hogges på. Det var bedre tidligere.

- Uakseptabel støy

Skytebanene på Evjemoen brukes nå bl.a. av luftforsvaret på Kjevik , og mange føler at Evje sitter igjen med og miljøproblemene ,- og støyen , etter at de mistet arbeidsplassene. Og ordfører Bjørn Ropstad hører stadig klager.

- Vi har betydelig støy. Hvis det skytes i helgene og sent på kveldene - så kan vi ikke akseptere det, sier Ropstad.

Tvinges til forbedring

Forsvaret har nå fått skriftige klager og tvinges dermed til å ta tak i problemene. Det skal nå gjøres støymålinger for å kartlegge problemet, forteller Øivind Pettersen i Forsvarsbygg.

- Vi tar dette på alvor, og gjennom en fullstendig gjennomgang av feltet så lages det støysonekart. På litt lengre sikt planlegger vi å bedre forholdene ved å legge støyende anlegg mere sentralt inn i feltet, sier Pettersen.

Fortsatt er det ikke penger til store forandringer, men Owe Wathne ser likevel litt mer positivt på situasjonen.

- Hvis de gjennomfører noe av det de nå har sagt - så ser jeg lyst på fremtiden, sier Wathne.

Evjemoen skytebane

Forsvaret skal kartlegge støyen på Evjemoen skytebane.

Foto: Svein Sundsdal / NRK