Stortingssalen
Foto: NRK

Statsbudsjettet for Sørlandet

Oppsummert

 • Her oppdaterer NRK Sørlandet fortløpende med nyheter fra statsbudsjettet som angår Sørlandet.
 • Forslaget til statsbudsjett legges fram 12. oktober.
 • Frykter liv kan gå tapt

  Norsk Folkehjelp fnyser av regjeringens bevilgninger til den frivillige redningstjenesten i forslaget til statsbudsjett. – Den ytterste konsekvensen av statsbudsjettet er at menneskeliv går tapt, sier beredskapsleder. Les mer her.

  Berging av turistar
  Foto: Ole Tom Guse / Norsk Folkehjelp
 • – Vest-Agder-museet skuffet

  Vest-Agder-museet spør hva staten ønsker med museumsskipet Hestmanden siden det ikke er satt av driftsmidler til skipet i statsbudsjettet. Museet har heller ikke fått penger til nytt magasin. 70 000 gjenstander oppbevares nå under kritiske forhold.

  Vest-Agder Fylkesmuseum
  Foto: Svein Sundsdal / NRK
 • Ny kai på Båly

  Lindesnes kommune får cirka 5,5 millioner kroner til forlengelse av kaien ved Båly fiskerihavn, ifølge regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år. Regjeringen foreslår å bevilge totalt 31,1 millioner kroner til kommunale fiskerihavneanlegg i landet.

  Båly
  Foto: Frans Kjetså / NRK
 • Barnevernsprosjekt får mer penger

  Regjeringen vil videreføre bevilgningen på 1,2 millioner kroner til forsøksprosjektet «Tverretatlig akuttjeneste for barn og unge» i Kristiansand. Prosjektet er et samarbeid mellom barnevernstjenesten og Sørlandet sykehus. Prosjektperioden varer ut 2019.

 Det kommer ingen penger i statsbudsjettet til senteret Mechatronics Innovation Lab - M.I.L., . Senteret som er under oppbygging i Grimstad var kjent som Sørlandslaben, og er en testlab for oljeteknologimiljøet. Men regjeringen har ingen penger til dette ennå:
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner besøkte CoWorx for å presentere årets statsbudsjett.
Helseminister Bent Høie om nytt psykiatribygg i Kristiansand.
Ordføreren i Evje og Hornnes, Bjørn Ropstad, er skuffet over at det ikke er satt av penger til flere fengselsplasser på Evje. 
Regjeringen har tidligere lovet 40 nye åpne soningsplasser på Evje. Dette er ikke nevnt med et ord i statsbudsjettet.