Hopp til innhold

Frivillige frykter for liv etter «smålig» statsbudsjett

Norsk Folkehjelp fnyser av regjeringens bevilgninger til den frivillige redningstjenesten i forslaget til statsbudsjett. – Nå må vi steke vafler for å finansiere driften.

Norsk Folkehjelp Strand og Forsand

Norsk Folkehjelp frykter liv kan gå tapt på dager med dårlig vær, når offentlig beredskap ikke kan rykke ut.

Foto: Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp Strand og Forsand er et av landets mest aktive redningskorps. Med både Kjerag og Preikestolen i dekningsområdet, må de ofte ut på redningsoppdrag.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 er det satt av nesten 870 millioner kroner til beredskap. Ingenting av dette styrker den frivillige redningstjenesten, mener frivillighetsorganisasjonen.

Arne Alsvik

Beredskapsleder Arne Alsvik i Norsk Folkehjelp Strand og Forsand mener regjeringen er smålig

Foto: Eirik Gjesdal/NRK

– Jeg synes staten er smålig. Den ytterste konsekvensen av statsbudsjettet er at menneskeliv går tapt, sier beredskapsleder i Norsk Folkehjelp Strand og Forsand, Arne Alsvik.

– Trist

Han er klar på at regjeringen må på banen med penger til de frivillige.

– Det blir utført ufattelig mye dugnadsarbeid for å redde liv og helse i Norge. Jeg synes det er trist at staten ikke setter pris på dette arbeidet ved å gi oss økte bevilgninger.

NRK omtalte denne uken at Norsk Folkehjelp Strand og Forsand må ut med nesten 460.000 kroner kun i avgifter til staten ved kjøp av ny redningsbil til 850.000 kroner. Det er kun en av de mange utgiftspostene til redningskorpset.

Norsk folkehjelp-bil

Denne bilen måtte Norsk Folkehjelp Strand og Forsand ut med nesten 460.000 kroner i kun avgifter til staten for.

Foto: Norsk Folkehjelp

– Vi har store utgifter knyttet til utstyr, drift og trening av mannskap. Dette koster penger, men nå må vi ut å steke vafler for å finansiere driften, sier Alsvik.

– Ansvarsfraskrivelse

Norsk Folkehjelp lister opp tre tiltak for å styrke beredskapen:

  • Sikre gratis bruk av nødnett
  • Fritak for engangsavgift på redningskjøretøy
  • Økt statsstøtte

– Den frivillige redningstjenestens innsats må styrkes, men med dette budsjettet legger regjeringen opp til at dette må skje via vaffelsalg og basar. Det er en ansvarsfraskrivelse, sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Westhrin.

Henriette Killi Westhrin

Generalsekretær Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp mener regjeringen driver med ansvarsfraskrivelse.

Foto: erik m sundt

For 2018 foreslår regjeringen et tilskudd til de frivillige på 47,7 millioner kroner. Rundt halvparten av dette går til Nødnettet. Frivillige organisasjoner betaler i dag kun moms for bruk av Nødnettet, som er på om lag 5,9 millioner kroner.

– For en brøkdel av summen regjeringen nå bevilger til styrket beredskap, kunne vi også styrket den frivillige redningstjenesten. Vår oppdragsmengde har økt betraktelig de siste årene og forventes å øke også i årene som kommer. Vi skal ta den utfordringen, men det hadde vært fint med litt mer drahjelp fra det offentlige, sier Westhrin.

Hyller frivilligheten

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) er klar på at de frivillige organisasjonene spiller en sentral rolle i redningstjenesten.

Per-Willy Amundsen (FRP)

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) er glad for de frivilliges innsats.

– Uten deres innsats vil redningstjenesten svekkes betydelig, sier han, og lister opp følgende tiltak fra regjeringens side:

  • Justis – og beredskapsdepartementet ga to millioner kroner i nysalderingen i 2016 til Norges Røde Kors og Norsk Folkehjelp for ekstra belastning ved Trolltunga og Preikestolen.
  • Et annet viktig tiltak fra regjeringen er en viss utvidelse av muligheten for å få tapt arbeidsfortjeneste erstattet for den enkelte frivilliges arbeidsgiver.
  • Departementet dekker også utgifter til refusjon av utgifter i forbindelse med redningsaksjoner, noe som utgjør mellom 15 og 20 millioner kroner per år.