Starter berggyltoppdrett

En bedrift i Lyngdal starter landbasert oppdrett av berggylt, som brukes som rensefisk i lakseoppdrett. Trond Rafoss i Landbasert Akvakultur Norge sier berggylt er en krevende fiskeart, men at han håper på lønnsomhet og nye arbeidsplasser i Lyngdal.

Berggylt
Foto: Wenche Strand/Den Norske Turistforening