Tiltak mot dårlig skodde vogntog

Statens vegvesen varsler nå en strengere linje overfor vogntog som ruller ut av danskeferga og ut på snødekt kaiområde - på bare sommerdekk.

Vogntog buten kjetting på havna i Kristiansand

Vogntog uten kjettinger eller vinterdekk - skal ikke slippes ut på norske vinterveier. (arkivfoto)

Foto: Håvard Raustøl / NRK

Vegvesenet vil reagere raskere og tydeligere mot utenlandske vogntog som mangler vinterdekk og kjettinger.

På ferjekaia i Kristiansand skal det nå settes opp et skilt - som gjør det enklere å gå til politikanmeldelse av sjåfører som kjører på sommerdekk. Det sier seksjonsleder Terje Bekker i Statens vegvesen.

– På skiltet skal det stå at vi krever vinterutrustning eller kjetting. Det skal stå på engelsk og tysk. Skiltet vil bli stående i det de forlater tollområdet og før de svinger ut i trafikken, sier Bekker.

Når 50 tonn kommer slingrende på dårlige dekk og islagt føre - kan det være en dødsfelle for andre veifarende

Terje Bekker, Statens Vegvesen

Reaksjoner på stedet

På skiltet skal det stå tydelig hvilke reaksjoner sjåfører kan få dersom de tar sjansen og likevel legger ut på vinterveiene.

– Men vil det bli enklere å stanse dem?

– Skiltet i seg selv gjør det verken enklere eller vanskeligere, men det gir en klar hentydning på hva vi forlanger - og reaksjonene i etterkant vil være mye mer tydelig, sier Bekker.

Politiet kan gi bøter direkte på stedet og vegvesenet kan anmelde sjåførene.

Video 7001bc6c-ab4a-4a51-9f62-69e6b7a33c5f.jpg

– Dødsmaskiner

Gjentatte og omfattende kontroller av utenlandske vogntog koster en del penger, men konsekvensen av å la vær er adskillig mer dramatisk.

– Et slikt vogntog er en dødsmaskin. Det snakkes mye om fremkommelighet - at disse vogntogene stopper og hindrer øvrig trafikk, men vi er vel så opptatt av traikksikkerheten - når 50 tonn kommer slingrende på dårlige dekk og islagt føre - det kan være en dødsfelle for andre veifarende, sier Bekker.

Umulig å stoppe i Hirtshals

Mange vil nok mene at det enkleste ville vært om disse vogntogene ble stoppet før de kjørte om bord på danskeferjene. Men det er ikke mulig, ifølge Bekker.

– Vi har tenkt tanken og pratet med både politi og havnemyndigheter om en slik ordning, men vi har dessverre ikke juridisk grunnlag for å gjøre ett slikt grep på dansk side, sier Bekker.

Fikk kjøreforbud i helga

Til tross for flere år med dekk-kontroller, ruller stadig like mange vogntog i land i Kristiansand.

– Hvorfor resulterer ikke kontrollene i at trafikken avtar?

– Dette er sammensatt. Det kan være nye uerfarne sjåfører, men vi ser også at de samme sjåførene kommer gang på gang med dårlige skodd kjøretøy. Trolig skyldes det at de kjører mye i Europa og har en dekkutrustning som ikke er beregnet for norske forhold. I tillegg er det ofte toakslet vogntog og de er nærmest ikke egnet for norske vinterforhold, sier Bekker.

I helga har vegvesenet kontrollert alle vogntog som kommer fra kontinentet med danskeferjene. Hittil har seks sjåfører blitt ilagt kjøreforbud.