Hopp til innhold

Skal granske dumpet krigsskip

Som del av en internasjonal granskning skal eksperter undersøke ett av de kartlagte skipsvrakene fra krigen utenfor Arendal.

Vrak i Skagerak

Dette er bilde av ett av skipene som ligger på havbunnen i et dumpefelt utenfor Arendal.

Foto: Forsvarets forskningsinstitutt

En større norsk kartlegging av dumpede skipsvrak og stridsmidler på havbunnen utenfor Arendal sluttføres før sommeren.

Skipene ble dumpet etter krigen og mange var fylt med krigsmateriell og ammunisjon.

I mars starter et prosjekt hvor ett av vrakene utenfor Arendal skal saumfares mer nøye.

Det skjer i regi av et internasjonalt prosjekt som er ledet fra Polen og som vil bli gjennomført i 2017.

Vrakene er kartlagt

John Aasulf Tørnes

Forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt John Tørnes.

Foto: Olav Njaastad / NRK

– Det vi har gjort hittil er å kartlegge hvor vrakene ligger og hvor ammunisjonen ligger. Men det er litt mangel på kunnskap om hvordan vi skal håndtere dette videre.

Det sier forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt John Tørnes.

Han sier man har en god oversikt over hvor vrakene ligger, men at det nye prosjektet kan gi mer kunnskap om hvordan dette skal håndteres.

– Dette er et prosjekt som kalles «Daimon» som er et EU interreg-program innenfor den såkalte Baltic Sea Region der formålet er å øke kunnskap og evaluere risikoen forbundet med kjemisk og konvensjonell ammunisjon dumpet til havs, sier Tørnes.

Eksperter skal ned på havbunnen flere steder i Skagerrak og Østersjøen.

– I tillegg til Arendal skal man ned og se etter vrak utenfor svenskekysten ved Måseskjær, og man skal lete etter kjemisk ammunisjon og konvensjonell ammunisjon dumpet i Østersjø-området, sier Tørnes.

Glad for økt fokus

Sigurd Enge, rådgiver i Bellona

Rådgiver i Bellona Sigurd Enge.

Foto: Harald Krogtoft / NRK

– Vi er glad for at man fokuserer på gamle dumpede skip, ammunisjon og annet krigsmateriell.

Det sier Sigurd Enge i miljøorganisasjonen Bellona.

Han jobber spesielt med spørsmål knyttet til skipssikkerhet og oljevern.

Han sier det bra at stridsmidler og krigsammunisjon på havbunnen blir gransket, men det er ikke et ufarlig arbeid.

– Det er selvfølgelig en risiko forbundet med dette, men jeg tror at den polske deltagelsen er med å gjøre dette tryggere. De har mye erfaring med å håndtere denne typen felt, sier Enge.

DAIMON-prosjektet skal finne ut hva man skal gjøre med gammelt og risikofylt krigsmateriale, men Enge tror både skipene og ammunisjonen blir liggende til slutt.

– Det er mest ufarlig der det ligger, men spørsmålet er om disse vrakene kan inneholde andre ting som utgjør andre farer, sier han.

Gransking med miniubåt

Ett av vrakene på havbunnen utenfor Arendal skal plukkes ut i 2017 og trolig tar man i bruk en miniubåt i granskingsarbeidet.

– Planleggingen er ennå ikke klar, men man vil sannsynligvis gå ned med en fjernstyrt miniubåt og man vil ta prøver og gjøre ulike undersøkelser. Man skal blant annet vurdere hvor farlig ammunisjonen kan være, slik at myndighetene har mulighet til å sette inn eventuelle tiltak.

Det sier forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt John Tørnes til NRK.

null
Spiller nå
Reagerer på dette synet 00:36
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 12 0,59 kr
Dyrest kl. 19 1,15 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,2 kr 25 min.
  • Dusje 2,4 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,3 kr En vask
  • Varmeovn 0,6 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Mai 2023 – mai 2024
    + 5,4 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 4,9 %