Hopp til innhold

Flybomben er detonert – sikkerhetssonen er opphevet

Tirsdag ble det funnet en gammel flybombe fra krigen nedgravd på et jorde på Bore i Klepp. Det er nå gjennomført en kontrollert detonasjon av bomben

Her detoneres bomben som har ligget på Bore siden 2. verdenskrig. Detonasjonen ble filmet av Minedykkerkommandoen.

Detonasjonen ble gjennomført klokken 18.25, og var vellykket, melder politiet.

Sikkerhetssonen har blitt opphevet.

Klokken 17.35 meldte politiet at det nærmet seg tidspunktet for detonering, og at sikkerhetssonen ble utvidet til 1500 meter.

– Alt er klart. I løpet av en time eller to håper vi å få gjennomført sprengningen, men det er avhengig av at vi er sikre på at alle er utenfor sikkerhetssonen, sa innsatsleder i politiet Runar Heggen.

Det ligger en barnehage innenfor sikkerhetssonen, og politiet ville forsikre seg om at alle barna ble hentet av foreldrene sine.

Bomben ble flyttet litt lenger ut mot stranden fra der den ble funnet. NRK erfarer at kartet skal vise ca. hvor bomben er nå. Den innerste sirkelen er sikkerhetssonen på 500 meter. Den ytterste er på 1500 meter.

Politiet hadde bedt om bistand fra Minedykkerkommandoen i arbeidet med detoneringen.

– Politiet brukte gårsdagen på å undersøke bomben, og kom fram til at det var en gammel flybombe fra krigen. Vi bistår med eksplosivekspertise, men det er politiet som leder operasjonen, sier Ivar Moen, oberstløytnant og talsperson ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Politiet på Bore

Politiet opprettet en sikkerhetssone på 500 meter rundt der bomben lå.

Foto: Odin Omland / NRK

Trodde det var en stein

NRK har snakket med bonden som pløyde opp bomben for to dager siden.

Mannen trodde han hadde truffet en stein 30 cm under jorda, og trodde fremdeles det var en stein da han løftet opp gjenstanden fra bakken med gravemaskinen.

Flybombe funnet på et jorde på Bore i Klepp

Denne flybomben fra krigen ble funnet på et jorde på Bore i Klepp

Foto: privat

Det var først da han fraktet den vekk at han forsto at det var eksplosiver han hadde med seg.

Bomben har så ligget i to dager på Bore før politiet nå melder at de vil detonere den.

Grunneier Arild Ånestad sier de tenkte det kunne vært en øvingsbombe, men kontaktet likevel politiet.

– Det kunne jo vært farlig, og vi forsto ganske raskt at det var en bombe, men etter å ha snakket med politiet ble vi fort enige om at dette var alvor og at vi skulle la den ligge i fred til de fikk undersøkt den, sier Ånestad.

Blir jevnlig funnet etter krigen

En «Sprengbombe Cylindrisch 250» (SC250)

En «Sprengbombe Cylindrisch 250» (SC250)

Foto: Greg Goebel

Ifølge Wiggo Korsvik, orlogskaptein i Forsvarets operative hovedkvarter, skal det være snakk om en «Sprengbombe Cylindrisch 250» (SC250).

En bombe som ble utviklet og brukt av tyskerne under 2. verdenskrig. Det var SC250-bombene som ble brukt hyppigst av tyskerne, og udetonerte bomber blir fortsatt funnet ulike steder i Europa til den dag i dag.