NRK Meny
Normal

Skal bruke 800.000 på svømmeopplæring for innvandrere

Fylkesmannen skal bruke 800.000 kroner på svømmeopplæring for nyankomne asylsøkere og flyktninger på Sørlandet. Kommunene kan søke om pengene, men frykter en omstendelig søkeprosess.

Svømmekurs

I skolens læreplan er det et mål at elevene skal være svømmedyktige etter 4. årstrinn. (Arkivfoto)

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Mange nyankomne minoritetsspråklige elever har ikke gjennomført svømmeopplæring og er også overrepresentert i ulykker på grunn av manglende svømmeferdigheter, ifølge fylkesmannen.

I skolens læreplan er det et mål at elevene skal være svømmedyktige etter 4. årstrinn og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder vil øke innsatsen rettet mot nyankomne minoritetsspråklige elevers svømmeferdigheter.

Målet er å redusere risikoen for badeulykker og sette elevene bedre i stand til å nå kompetansemålene i læreplanen.

Janne Duesund

Seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Janne Duesund.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

– Nylig ankomne elever har ikke hatt en realistisk mulighet til å lære seg å svømme. Derfor vil mange i denne gruppen trenge ekstra oppfølging. Svømmeopplæring for nyankomne har også vist seg å bidra til integrering.

Det sier seniorrådgiver hos fylkesmannen Janne Duesund til NRK.

1500 kroner per elev

Kommunene kan nå søke om inntil 1500 kroner per elev og hovedmålgruppen er både barn, ungdom og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen.

Kommunene kan også inkludere andre i dette tilbudet dersom kommunene har elever som ikke kan svømme.

– Er 1500 kroner per elev nok for å gjennomføre tilfredsstillende svømmeopplæring?

– Det vil nok variere mellom kommunene hvor mye det vil koste, avhengig av organisering, kapasiteten i svømmebassengene og samarbeid med frivillige organisasjoner. Men presidenten i Norges Svømmeforbund uttalte seg om dette til NRK Østfold i 2014, og mente da at det kostet mellom 1500-2000 kroner for et grunnkurs i svømming, sier Duesund.

Kommunene velger selv hvordan opplæringen organiseres, og svømmeopplæringen kan gis i skoletiden eller etter skoletid.

Sørlandskommunene kan også samarbeide om å etablere felles opplæringsordninger, og det er viktig at både jenter og gutter får et likeverdig tilbud, ifølge Duesund.

– Omstendelige søkeprosesser

Jan Inge Tungesvik, leder KS Agder

Regiondirektør i KS Agder Jan Inge Tungesvik.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

KS Agder danner nå nettverk mellom kommuner og statsetater for å se på hvordan man best mulig skal integrere innvandrere og asylsøkere.

KS er positiv til selve svømmetiltaket, men mener generelt at søknadsprosessene i forhold til staten er for omstendelige i slike saker.

– Kommune på Agder har ved flere anledninger gitt uttrykk for at relativt små midler fra staten krever omstendelige søknadsprosesser. Dette er belastende og arbeidet med forenkling i forvaltningen bør se på og fjerne unødig merarbeid.

Det sier regiondirektør i KS Agder Jan Inge Tungesvik.

– Er 1500 kroner per elev nok?

– Kommunene organiserer all utdanning på best mulig måte innenfor sine rammer. Rammene er begrenset og stadige nye krav til tiltak gjør det krevende. Beløpet virker jo umiddelbart lite, men tas sikkert imot og brukes på en god måte dersom kommunene ikke må bruke unødig mye krefter på å få ut pengene, sier Tungesvik.