Selger ikke AE-aksjene foreløpig

Mandal kommune selger likevel ikke aksjene de har i Agder Energi.

På grunn av en økonomisk presset situasjon i fjor åpnet et knapt flertall i kommunestyret for at kommunen kunne selge energiaksjene som er verdt ca. 500 millioner kroner for å nedbetale gjeld, og for å unngå innføring av eiendomsskatt.

Alf Erik Andersen

Kommuneøkonomien i Mandal er bedre enn fryktet, noe som gjør at aksjesalget i første omgang utsettes, ifølge Alf Erik Andersen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Nå har flertallspartiene bestemt at de vil beholde aksjene inntil videre, sier bystyremedlem fra Fremskrittspartiet, Alf Erik Andersen.

– I første omgang så er det fordi vi ønsker å gi dette litt mer tid. Vi ønsker å være solidariske mot de øvrige Agder-kommunene. Etter at vi fikk regnskapet for 2012 som viser at vi har et lite overskudd så ser vi at vi får et lite pusterom i forhold til å tenke oss mer om, sier Andersen til NRK.no.

Flere kjøpevillige kommuner

Flere av Agder-kommunene vil kjøpe energiaksjene fra Mandal. Kvinesdal, Marnardal, Arendal og Evje og Hornnes og Kristiansand har meldt interesse for å kjøpe flere aksjer i Agder Energi.

30 kommuner på Sørlandet eier 55 prosent av aksjene i Agder Energi. De har inngått en pakt om at ingen skal selge aksjer før 1. juni 2013. Denne "fredningstiden" ønsker Bjørn Ropstad, leder av kommuneeierne, å forlenge i to år på grunn av sonderinger om en eventuell sammenslåing av Agder Energi med et annet energiselskap.