Anbefaler Mandal å forbli AE-eiere

Det politiske flertallet i Mandal åpner for å selge kommunens aksjer i Agder Energi. Bjørn Ropstad, leder av kommuneeierne synes det er en dårlig idé.

Bjørn Ropstad, leder for eierkommunene i Agder Energi

Bjørn Ropstad anbefaler politikerne i Mandal å la kommunen forbli eiere i Agder Energi, sammen med de 29 andre kommunene på Agder.

Foto: Sundsdal, Svein / Svein Sundsdal/NRK

Mandal kommune er i en økonomisk presset situasjon. Flertallet representert ved Fremskrittspartiet, Høyre, Senterpartiet og en uavhengig representant åpner nå for å selge aksjene verdt rundt 500 millioner kroner for å nedbetale gjeld, og for å unngå innføring av eiendomsskatt.

Resten av bystyret mener flertallet tenker kortsiktig og uklokt, fordi verdiene av aksjene vil øke i fremtiden. De får støtte av Bjørn Ropstad, som leder utvalget som representerer kommuneeierne.

– Jeg håper at de vil se at det pågår prosesser som de vil ha åpenbare fordeler av å følge med på, og så får vi se hva som kommer ut av det.

Sammenslåingsplaner

Eiermøte i Agder Energi

Bjørn Ropstad mener det vil være en dårlig idé for Mandal å selge aksjene sine i Agder Energi. Her i eiermøte i Agder Energi.

Foto: Sundsdal, Svein / NRK

Prosessen Ropstad sikter til er en sondering av mulighetene for å slå Agder Energi sammen med andre selskaper.

De 30 kommunene på Sørlandet eier 55 prosent av aksjene i Agder Energi. De har inngått en pakt om at ingen skal selge aksjer før 1. juni 2013.

På grunn av sammenslåingsprosessen ønsker Ropstad å forlenge denne "fredningstiden" med inntil to år.

– Den enigheten ønsker vi en forlengelse av. Vi har lagt opp til ett pluss ett år, sier Ropstad.

– Tanken er at vi skal gå inn og se hvordan verden rundt oss er, og se om det er noen som kunne tenke seg å slå seg sammen med Agder Energi.

– Kan du si noe om hvem som er aktuelle?

– Det er jo ikke veldig vanskelig å vite at det er to store ved siden av oss, og det vil være naturlig å se i de retningene.

Store fordeler i fremtiden

Ropstad har tro på at de vil komme i mål med en forlengelse av enigheten kommunene imellom om å fortsette på eiersiden.

– Jeg vil tro at det er så store fordeler i en slik sonderingssak dersom det lykkes å gå videre på noe der. Vi har et ønske om å få til et langsiktig eierskap på Sørlandet, men det er fornuftig å ikke stresse det nå i den prosessen som skjer, sier Ropstad.

– Jeg tror at det å være eier i et kraftverk vil være en utrolig stor fordel, også i fremtiden.

Ropstad har ikke sagt dette til Mandals politikere direkte.

Dersom Mandal kommune ikke selger aksjene sine, har flertallet sagt at eiendomsskatt må vurderes.