Reduserer bompengesatsene på E18

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) lover å kutte bomsatsene på nye E18 Arendal–Tvedestrand fra 44 til 38 kroner.

Det skal bli billigere enn antatt å kjøre nye E18 Arendal-Tvedestrand, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og FrPs førstekandidat i Aust-Agder, Åshild Bruun-Gundersen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) og Åshild Bruun-Gundersen er storfornøyd med å kunne redusere takstene på en rekke bompengestrekninger.

– Vi skal redusere bompengetakstene på mer enn 40 veiprosjekter, sier Solvik-Olsen.

– Også Arendal–Tvedestrand vil få økte statlige midler, hele 270 millioner kroner for å redusere bompengene. Det betyr seks kroners reduksjon i forhold til tidligere tall, og en nedgang på 14 prosent.

I utgangspunktet skulle det koste 44 kroner å kjøre fra Arendal til Tvedestrand når strekningen står klar.

E18-animasjon

Bompengesatsene på den nye veien mellom Arendal og Tvedestrand blir nå 38 kroner – seks kroner mindre enn opprinnelig antatt.

Foto: Illustrasjon: Nye Veier AS

– Det er drøy kost, selv med en reduksjon i takstene?

– Vi hadde ønsket å sette det ned til null. Fremskrittspartiet og regjeringen har lagt frem flere forslag i Stortinget på å kutte bompenger. Det fikk vi ikke flertall for. Vi fikk riktignok fjernet bomstasjonen på riksvei 9, sier Solvik-Olsen.

Ketil Solvik-Olsen

Ketil Solvik-Olsen på anleggsområdet for ny E18 Arendal-Tvedestrand i mars.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Fra 60 til 5 bomselskaper

Det er ikke bare i Aust-Agder at bomsatsene kuttes. Antall bomselskaper her i landet skal reduseres fra 60 til 5. Dette skal forenkle administrasjonen og spare kostnader. Dessuten vil Staten bidra til å betale ned bomselskapenes gjeld – noe som også skal komme bilistene til gode.

Åshild Bruun Gundersen

Åshild Bruun-Gundersen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Solvik-Olsens partifelle og førstekandidat på stortingslista for Aust-Agder, Åshild Bruun-Gundersen, er storfornøyd med at takstene på den nye europaveistrekningen i Aust-Agder blir redusert. Det har vært et mål for fylkeskommunen å senke prisen med minst 10 prosent, nå blir reduksjonen på 14 prosent.

– Arbeiderpartiet har sagt at de ønsker å reversere ordningen, så folk må fortsatt støtte FrP for å kutte i bompengene, sier Bruun-Gundersen.

Også kritikk mot reformen

I høringsrunden til bompengereformen har det også kommet kritiske røster. Blant annet er Hardangerbrua AS kritisk til den nye rabattordningen.