Jobber for lavere bompris

Aust-Agder fylkeskommune har søkt Vegdirektoratet om 18 millioner kroner i tilskudd for å få ned prisen i bommene på nye E18 Tvedestrand – Arendal.

E18-animasjon

Det kommer to bomstasjoner på den nye 23 kilometer lange veistrekningen mellom Tvedestrand og Arendal.

Foto: Illustrasjon: Nye Veier AS

Det kommer frem i et brev til Vegdirektoratet sendt i slutten av mai i år.

Stortinget har vedtatt en tilskuddsordning for reduserte bompenger utenfor de største byområdene, og Aust-Agder fylkeskommune håper å få være med på dette.

Ola Olsbu

Plan- og samferdselssjef i Aust-Agder, Ola Olsbu.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Dette er nå i en saksbehandling. Det er Vegdirektoratet som er ansvarlig for å godkjenne og fordele tilskuddsordningen, sier Ola Olsbu, plan- og samferdselssjef hos Fylkesrådmannen.

Han forventer å få tilskuddet.

Innfrir kravene

For å få ta del i tilskuddsordningen må Aust-Agder fylkeskommune innfri visse krav. Disse er:

  • Bompengeselskapet må inngå i et av de regionale bompengeselskapene
  • Man må slutte seg til de nasjonale bompengetakstene
  • Fylkeskommunen må selv sette ned takstene med minimum 10 %

– De to første ligger allerede i vedtak som er gjort tidligere. Det eneste som egentlig gjenstår er å redusere takstene. Så sånn sett er det en helt ukomplisert sak for Arendal – Tvedestrand, fordi vedtakene er i praksis gjort tidligere, sier Olsbu.

Maks 44 kroner

Olsbu la høsten 2016 frem forslag om 35 kroner i bom på strekningen. Fylkeskommunen har vedtatt at det skal koste maks 44 kroner å kjøre strekningen for en vanlig bilist. Nå har de gjort vedtak på at de skal jobbe med å senke prisen med minst 10 %.

– Det vil tilsvare cirka 5 kroner for en vanlig bilist, sier Olsbu.

De med bombrikke får også 20 % avslag. Hva den endelige prisen blir er fortsatt usikkert.

– I dag koster det 60 kroner for å kjøre gjennom hele Aust-Agder. Når den nye veien åpner i oktober 2019 vil det uansett være vesentlig lavere enn det.

Det blir to bommer på strekningen, og det er det nye regionale bompengeselskapet Sørvest Bomvegseselskap AS som skal ordne med bompengefinansieringen.

I dag finnes det tre bomstasjoner langs E18 i Aust-Agder. En i Gjerstad, en i Lillesand og en i Grimstad. Disse er nå tjent inn og skal avvikles på nyåret 2018.

Kart ny E18 Arendal Tvedestrand

Den nye delen av E18 mellom Arendal og Tvedestrand blir 23 kilometer lang.

Foto: Kart Statens vegvesen