Reddet fredet rovfugl etter påkjørsel

En ung dvergfalk ble påkjørt i Kristiansand sentrum. Det så ut til at den ikke ville overleve. Men Arnvid Sejnæs ga den fredede fuglen en ny sjanse.

En dvergfalk var på jakt etter småspurv i Kristiansand sentrum, men ble påkjørt. Arnvid Sejnæs fikk fredede fuglen på vingene igjen.

Dvergfalken var slått ut av en påkjørsel, men ble tatt godt hånd om av Arnvid Sejnæs. (Foto: Simon Sejnæs)

Fredag ettermiddag fikk politiet i Kristiansand inn en påkjørt dvergfalk. Den kunne ikke fly, og politiet kontaktet Arnvid Sejnæs i parkvesenet i Kristiansand.

– Vi tar ofte hånd om skadet fugl, men det går stort sett i svaner som har fryst fast, eller fugl som har krasjet i vinduer. Jeg har aldri reddet en dvergfalk før, sier en engasjert Arnvid Sejnæs.

Skarpe klør

Dvergfalken er en dyktig jeger, og har trolig jaktet småfugl i sentrum av Kristiansand da den ble påkjørt.

– Den har vanvittige skarpe klør. Da jeg hentet den brukte jeg ikke hansker. Politiet måtte hjelpe meg å få klørne ut av fingeren.

Sejnæs har fortsatt merker i fingeren etter den lille, men sterke, rovfuglen.

Dvergfalk påkjørt i Kristiansand

Rovfuglen ble hentet hos politiet. Det var lenge usikkert om det hadde skadet den ene vingen i påkjørselen.

Foto: Arnvid Sejnæs

Fryktet den måtte avlives

Sejnæs er ingen ekspert på rovfugler, og kontaktet to lokale ornitologer, men ingen hadde anledning til å ta seg av fuglen.

Han tok den med hjem, og lot den hvile i håp om at den skulle komme seg.

– Dersom fuglen hadde hatt et vingebrudd, ville den ikke klart seg i naturen. Da måtte jeg ha avlivet den.

Men etter noen timer i familiens forvaring kvikner falken til, og Sejnæs ser at den flakser med vingene.

Fuglen slippes fri, og det ser ut til at den er i fin form. Det hele filmes med stødig hånd av sønnen Simon (15).

Dvergfalk

Dvergfalken trives best i høyereliggende barskog.

Foto: Skjalg Helmer Vian

Ikke veldig vanlig

Zoolog Roar Solheim

Fuglevenn, og zoolog Roar Solheim, sier dvergfalken ikke er et vanlig syn langs kysten.

Foto: Privat

Dvergfalken holdt på å bli borte fra vår natur på 1950- og 1960-tallet, fordi folk tok i bruk miljøgifter i landbruket, særlig giftstoffet DDT.

Heldigvis er de farligste stoffene nå forbudt.

Zoolog, Roar Solheim, ved Agder Naturmuseum, sier det ikke er ofte man ser dvergfalk i byene langs kysten.

– Dette er en ung hannfugl som har vært på trekk. Dvergfalken hekker mye i høyereliggende barskog. Det er vanligere å se vandrefalk enn dvergfalk langs kysten, sier Solheim.

Han mener fuglen trolig jaktet gråspurv i bysentrum da den ble truffet av en bil.

Siste nytt fra NRK Sørlandet