Pasienter kjøper rus via nettet

Pasienter bestiller rusmidler over internett mens de er i psykiatrien. Tollvesenet har ikke kapasitet til å sjekke - og sykehuset mangler regler for hvordan de skal kunne stoppe rushandelen.

Pille på nett

Tunge psykiatriske pasienter kan bestille piller fra hele verden via internett.

Foto: NRK

Edgar Sundbø

Edgar Sundbø sier sykehuset mangler regler for å stoppe pasienters netthandel.

Foto: Eirik Damsgaard / NRK Sorlandet

Ved ett tilfelle kjøpte en pasient på lukket avdeling ved Sørlandet sykehus mystiske urter og beroligende stoffer fra Jamaica.

– Inne i pakka lå det noe pulveraktig som så ut til å være krydder. Vi var usikre på hva fikk inn i avdelingen, sier Edgar Sundbø ved Psykiatrisk avdeling på sykehuset.

Pakka ble konfiskert av sykehuset og ifølge behandlende lege skal Tollvesenet ha bekreftet at deler av pakken inneholdt et beroligende stoff.

Pasienter har stort sett fri tilgang til internett selv om de sitter på lukket avdeling - og eventuelt er dømt til tvungent psykisk helsevern etter grove forbrytelser.

Mangler kapasitet

Samtidig har sykehuset fått beskjed om at verken Posten eller Tollvesenet har kapasitet til å sjekke hver mystiske pakke som pasienter bestiller.

– Når Tollvesenet signaliserte at de ikke kunne påta seg å klassifisere hva stoffene som ble importert var så satte vi foten ned for den typen bestilling. I den sammenheng så er det egentlig ikke noe regelverk som justerer hvordan vi skal håndtere slike ting, sier Sundbø.

- Lex Breivik - ikke nok

Solrun Vik

Advokat Solrun Vik sier de bare har anledning til å stenge pasenter ute fra nettet i 2 uker.

Foto: Eirik Damsgaard / NRK Sorlandet

Advokat Solrun Vik blar i den nye loven som ble hasteinnført under terror-rettssaken - også kalt Lex Breivik. Vik leder kommisjonen som skal føre kontroll med psykiatriske sykehus i Vest-Agder.

Med de nye reglene i Lex Brevivik får regionale sikkerhetsavdelinger nå rett til å stenge pasienter ute fra internett i opptil 4 uker. For lokale avdelinger - som på Sørlandet - gjeldet det bare 14 dager.

– Problemstillingen blir tydelig i de tilfeller hvor en pasient stadig bestiller pakker på internett med ukjent innhold. Loven er ufullstendig i de tilfeller hvor det er ukjent stoff som innføres, og den er heller ikke god nok i tilfeller det stadig bestilles - la oss si ukentlig via nettet. Loven er laget for enkeltstående tilfeller som man kan knytte vedtak opp mot, sier Vik.

I et brev til Helsedirektoratet har kontrollkommisjonen etterlyst retningslinjer for lokale avdleinger - når psykiatri-pasienter er ute på tvilsom netthandel.

Fri nett-tilgang

De fleste pasienter på lukket avdeling -med eller uten forbrytelser bak seg - får tilgang til nettet, sier Sundbø.

– I utgangspunket kan de ha full tilgang til internett så sant vi ikke har indikasjoner på at det brukes uvettig. Vi har til tider rusbruk her inne, men vi prøver å minimalisere problemet. Når det likevel skjer så forstyrrer det behandlingsbildet til pasienten og lager mye uro og vi undres om pasienten er syk eller rusa. Det skaper uoversiktelighet for våre ansatte og pasienter.

– Kan pasientene bli «farligere» hvis de er rusa?

– Ja det kan de også, sier Sundbø.