NRK Meny
Normal

Låste søppeldunker endrer folks søppelvaner

Låste søppeldunker og ordninger med nedgravd søppelsystem har endret søppelvanene i hytteområder på Sørlandet. Tidligere fløt det med avfall omkring søppelpunktene. Nå er alt mye bedre.

Låste søppeldunker er nøkkelen til å holde det ryddig og rent i hytteområdene. Nå skal alle hytteeiere i de fire kommunene, som omfattes av Avfall Sør, få nøkler til en ryddigere hyttetilværelse.

VIDEO: Låsbare søppeldunker er nøkkelen til å holde det ryddig og rent i hytteområdene.

Shantybya på Høllen brygge i Søgne

Pensjonistene i Shantybua på Høllen brygge har god oversikt over hvordan folk håndterer hytteavfallet.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK
Bjørgulv Tønnessen

– Tidligere sto søppelcontainerne ytterst på brygga, og folk kastet alt mulig der, sier pensjonist Bjørgulv Tønnessen.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK
Frode Rosland

Renovasjonssjef i Avfall Sør, Frode Rosland konstaterer at det er ryddig omkring søppeldunkene på Møvig i Kristiansand.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK
Overfylte søppeldunker (ill.)

Hyttesøppel er et stort problem i hele landet (arkiv).

Foto: Kai Aage Pedersen / NRK
Kontrollerer søppel

Her på Flekkerøya fløt det tidligere med hyttesøppel som folk satte fra seg rundt containerne. Jan Sangesland fra Avfall Sør konstaterer at systemet med nedgravd søppel har endret folks søppelvaner.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK
Jan Sangesland, Avfall Sør

– Folk er blitt mye flinkere, sier oppsynsmann Jan Sangesland.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

På Høllen brygge i Søgne – i den såkalte Shantybua – samles en gjeng pensjonister daglig. De har vært så engasjert i søppel-problematikken i ferieområdet at de nå får gratis kaffe fra Avfall Sør for å holde oppsyn med hva som skjer.

Hvis noen kommer og setter fra seg et kjøleskap, sier de ifra. De har full kontroll over det meste.

– Hvis det ligger søppel på utsiden, passer vi på at det kommer ned i dunkene. Men nå alt er blitt bedre, sier Bjørgulv Tønnessen.

– Tidligere sto søppelcontainerne ytterst på brygga, og folk kastet alt mulig der: stoler, sofaer, kjøleskap og komfyrer. Det så forferdelig ut. Og måkeplagen var ille. Men så kom systemet med nedgravd søppel, og nå er forholdene veldig bra. De som har nøkkel bruker avfallsanlegget, og de som ikke har nøkkel tenker: vi må finne på noe annet.

150 stasjoner for hytteavfall

Det er 3100 hytter i Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla. Det blir mye søppel av slikt.

Renovasjonssjef Frode Rosland i Avfall Sør konstaterer at låste søppeldunker er nøkkelen til å holde det ryddig og rent i hytteområdene. Nå skal alle hytteeiere i de fire kommunene, utstyres med egne nøkler.

– Med låste dunker, blir det bedre plass, sier Rosland.

Han viser oss søppeldunker på Møvig i Kristiansand hvor det er tett mellom hytter og fastboende. Med lås får hytteeierne dunkene for seg selv.

– Vi har også hatt store problemer med forsøpling rundt dunkene, sier Rosland.

– Folk kommer hit med avfall som de enten setter oppi dunken eller ved siden av. Når vi låser dem, blir det mindre attraktivt.

– Men, er det ikke rart at folk i kommuner med gratis renovasjon allikevel kommer til slike punkter og setter fra seg søppel?

– Jo, vi synes det. Det er jo gratis å levere til gjenvinningsstasjonene.

– Hvem er de?

– De er «Hvermansen», tror vi. Kanskje folk uten bil, sier Frode Rosland.

Ba folk hente søpla selv

Siden noen allikevel setter fra seg søppel der de ikke skal, har Avfall Sør to karer som kjører rundt til returpunktene og rydder og fjerner søppel så fort det lar seg gjøre.

Oppsynsmann Jan Sangesland kjenner de fleste hytteavfallspunktene i Søgne, Songdalen, Vennesla og Kristiansand. På det meste kjører han 23 mil daglig for å sjekke at søppeldunkene ikke er fulle.

– På Flekkerøya, i Kongshavn og på Høllen brygge har vi et nedgravd system for hytterenovasjon. De rommer fire kubikkmeter hver, og tømmes to ganger i uka.

– Det blir mye rensligere og finere med dette systemet. Før satt folk søppel rundt dunkene. Det gjør de ikke lenger.

Egentlig ønsker jeg at dette systemet skal stå åpent hele året. Det blir alltid noe søppel som vi må fjerne om vinteren også.

– Tar dere folk på fersken?

– Det har hendt. Da åpnet vi søpla, fant noen navn og kontaktet dem for å få dem til å hente søpla selv. Men vi gjør ikke det nå, for folk er blitt mye flinkere, sier oppsynsmann Jan Sangesland.

Nedgravd søppelsystem

Nedgravd søppelsystem på Høllen brygge i Søgne.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK