Omkamp om overgangsbolig

Boliger for personer med særlige behov må fordeles mellom bydelene, mener politikerne.

 

Solholmen

Solholmen barnehjem var utpekt som overgangsbolig for kriminelle - men siste ord er ikke sagt.

Foto: Marianne Jakobsen / NRK

I dag bestemte formannskapet i Kristiansand  at de vil vite hvordan fordelingen er nå - og hvordan den blir i framtida.

Det vil skje før de bestemmer hvor de omstridte overgangsboligene for straffedømte skal plasseres, sier ordfører Per Sigurd Sørensen.

- Vi er opptatt av at den enkelte bydel skal føle at de får en belastning av boliger for spesielt tilrettelagte som ikke er urimelig i forhold til områdets størrelse, sier Sørensen.

Det er dermed ikke sikkert at overgangsboligene for 16 straffedømte blir plassert på Grim.

Barnehjem blir fangebolig

Skjev fordeling

Ordføreren tror selv at enkelte bydeler i Kristiansand har flere institusjoner og  tilrettelagte boliger - enn andre.

- Det er nok blitt slik at enkelte av de eldre bydelene har flere institusjoner enn de nye bydelene. Og vi er opptatt av at alle bydeler skal bære sin del av de instusjonene vi må ha i byen, sier Sørensen.

Ny gjennomgang

Alle de seks aktuelle stedene for plassering av overgangsbolig for straffedømte skal nå vurderes på nytt. Det er en foreløpig seier for velforeningene på Grim.

- Jeg tror det blir gjort ryddig nå. Når alle bydelene skal utredes på lik linje så vil de finne ut hvordan institusjoner av denne type er fordelt i de ulike bydelene, sier Ann Kristin Birkeland Aune, leder i Fagerdalen Velforening.

Velforening på Grim møter ordføreren

Ann Kristin Birkeland Aune og Leif Westgård i Fagerdalen Velforening i diskusjon med ordfører Per Sigurd Sørensen

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Seks alternativer

Seks alternative lokaliseringer av overgangsboliger skal opp til ny vurdering. Det er; Flekkerøy, Presteheia, Hellemyr nord, Solholmen barnehjem på Grim, Biltilynets lokaler på Gimlevang og Industrigata på Lund.

  Fangeboliger kan bli utsatt