Fangeboliger kan bli utsatt

Ordføreren i Kristiansand åpner for å utsette saken om overgangsboliger for kriminelle.

Solholmen

Solholmen barnehjem kan bli overgangsbolig for fanger.

Foto: Jakobsen, Marianne / NRK

Per Sigurd Sørensen (H)

Per Sigurd Sørensen

Foto: Sundsdal, Svein / NRK

Ordfører Per Sigurd Sørensen sier til NRK at han vil diskutere en utsettelse av saken om overgangsboliger på Grim med formannskapet.

- Vi ønsker å behandle dennne saken på en måte som gjør at alle parter føler de er blitt ivaretattl og tatt hensyn til, men jeg kan ikke alene bestemme om det blir utsettelse, sier ordføreren.

De tre velforeningene i området krever at saken utsettes, og at andre alternativer må vurderes på nytt.

Saken skal i utgangspunktet behandles av formannsskapet onsdag, men beboerne på Grim mener de ikke har fått informasjon om fangeboligene.

- Ikke blitt informert

Det var politisk flertall for å legge overgangsboliger for 16 kriminelle til Solholmen barnehjem på Grim, som skal legges ned til våren. -  Alt er vurdert og en konklusjon er trukket, sier Per Sigurd Sørensen.

  Barnehjem blir fangebolig

Til tross for at Grim har vært et av de 6 alternativene, mener beboerne at de ikke har fått noen informasjon om politikernes planer. I et møte i ettermiddag bestemte velforeningene seg for å kreve en utsettelse, samt at andre alternativer ble vurdert på nytt

- Her har det gått for fort i svingene. Vi er ikke blitt informert, og vet ikke hvilke konsekvenser en overgangsbolig vil ha for innbyggerne i området,  sier nestleder i Fagerdalen Velforening, Leif Westgård.

Utsettelse betyr informasjon

Dersom onsdagens formanskapsmøte går inn for å utsette saken, så lover ordføreren at innbyggerne på Grim skal bli mer involvert.

- Hvis det blir en utsettelse av saken - så vil vi gjøre noen nye vurderinger og sørge for at det holdt informasjonsmøter. Vi vil da ta kontakt og invitere til møter med befolkningen på Grim, sier Sørensen.

Skepsis også på Grim

Plassering av overgangsboliger for straffedømte var en av høstens store politiske saker i Kristiansand. Både Flekkerøy og Presteheia ble foreslått, men forkastet etter sterke prostester fra beboere.

Også blant innbygerne på Grim er det skepsis. - Vi har mange av de samme argumentene som andre har hatt. Dessuten har Grim som bydel gjennom flere år tatt ansvar for institusjoner og kommunale boliger, sier leder i Fagerdalen Velforeningen, Ann Kristin Birkeland Aune.