Ny vei til Kjevik: NHO ber vei-minister om hjelp

Regiondirektør i NHO Agder Siri Mathiesen mener ny vei fra E18 til Kjevik er helt avgjørende for landsdelens utvikling fremover. Nå ber hun samferdselsministeren fremskynde veiplanene.

Kristiansand lufthavn Kjevik

Kristiansand lufthavn Kjevik trenger ny tilførselsvei fra E18 så hele lufthavnområdet kan utvikles og fungere i fremtiden, mener NHO.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Kommunedelplan med konsekvensutredning om valg av trasé for ny vei til Kjevik ble vedtatt av Kristiansand bystyre i februar i år.

Men Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO, sier detaljplanleggingen av veien har stoppet opp og man frykter at det vil gå lang tid før veien bygges.

Den nye veien skal etter planen gå nord for Hamresanden i tunnel gjennom Moneheia, så i bru over Topdalsfjorden og sør for rullebanen.

Siri Mathiesen

Regiondirektør Siri Mathiesen i NHO tror ikke alle skjønner hvor viktig flyplassen på Kjevik er for landsdelens konkurranseevne i fremtiden.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Ny vei fra E18 til Kristiansand lufthavn Kjevik og utvikling av hele området rundt flyplassen er utrolig viktig. Det er for liten forståelse av hva vi skal leve av i fremtiden og hvor viktig Kristiansand lufthavn Kjevik er i denne sammenheng.

Det sier regiondirektør i NHO Agder Siri Mathiesen til NRK.

– Dagens vei fra E18 til Kjevik går nesten gjennom en campingplass og et boligområde og fungerer ikke tilfredsstillende, sier hun.

Hun poengterer at Vest-Agder er et stort eksportfylke og avhengig av god infrastruktur.

– Vi er helt avhengig av korte veier ut til markedene. Og da er det helt avgjørende at Kjevik fungerer, sier Mathiesen.

Har kontaktet samferdselsministeren

NHO har nå løftet denne saken opp til samferdselsministeren og arbeider for et snarlig møte med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

– Dagens tilførselsvei til Kristiansand lufthavn Kjevik tåler ikke fortsatt økt trafikkbelastning de kommende årene. Uten ny vei vil det heller ikke være mulig å utvikle flyplassområdet, og manglende avklaring rundt ny vei vil ha en rekke negative ringvirkninger, sier Mathiesen som har skissert problemstillingene for ministeren i et brev nylig.

Hun sier ny Kjevik-vei ligger inne i gjeldende Nasjonal Transportplan, men at det per i dag ikke er noen fremdrift i planleggingen av prosjektet.

– Landsdelen er for lite opptatt av utvikling på Kjevik og at næringslivet er helt avhengig av en god infrastruktur i dette området i fremtiden. Vi jobber nå med å få til et møte med samferdselsministeren om denne utfordringen, sier hun.

Jobber med saken

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er utfordret av NHO til økt satsing på Kjevik.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

NRK har vært i kontakt med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen med spørsmål om hvordan han ser på utspillet fra NHO og veiplanene til Kjevik som har stoppet opp.

– Vi jobber med denne saken, skriver Solvik-Olsen i en kort tekstmelding til NRK.

Han påpeker at det er mange aktører som kjemper for sine veiprosjekter rundt i landet.

– Jeg minner om at kampene nå stort sett handler om aktørers ønsker om å fremskynde prosjekter, sier Solvik-Olsen.

Alternativer for ny vei til Kjevik

Vegvesenets anbefalte linje er alternativ C6 som går sør for rullebanen.

Foto: Statens vegvesen