Tunnel under rullebanen: 1,3 milliarder kroner

Det vil koste 1,3 mrd. kroner å bygge en tunnel under rullebanen på Kjevik.

Asbjørn Heieraas planer for vei til Kjevik

Asbjørn Heieraas i Statens vegvesen presenterer planer for ny vei til Kristiansand lufthavn Kjevik, for formannskapet i Kristiansand.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Det opplyste prosjektleder Asbjørn Heieraas fra Statens vegvesen da ha onsdag formiddag orienterte Kristiansand formannskap om planene for ny vei fra E18 til Kristiansand lufthavn.

En tunnel under rullebanen, omtrent midt på, ville vært raskeste vei. En slik løsning ville forkortet veien med 350 meter, men det viser seg altså å bli veldig dyrt. Dessuten blir opp- og nedstigning veldig bratt.

– Altfor dyrt, vi kan ikke gå for den løsning, var Heieraas konklusjon.

Teknisk utfordrende

Han forteller at både de tekniske mulighetene og økonomien er vurdert, og det er store sjanser for at det ikke er mulig å bygge en tunnel og samtidig holde flytrafikken i gang.

– Vi har sett på flere tekniske metoder. Den eneste muligheten vi har er å benytte en tunnelborre-maskin, men det forutsetter at vi ikke treffer på kvikkleire. Nå er det registrert mye kvikkleire på Kjevik så sannsynligheten er ganske liten, sier Heieraas.

Dersom en tunnel er mulig å bygge vil den altså koste 1,3 milliarder kroner, og Heieraas påpeker at det innebærer risiko ut fra de forhold han nevnte.

– I tillegg ville opp- og nedstigningene bli bratte. Så det ville bli en dårlig vei til en helt uakseptabel pris, sier Heieraas.

Lite aktuelt å stenge for flytrafikk

Lufthavnsjef Thomas Langeland var også til stede og støttet konklusjonen til vegvesenet.

Asbjørn Heieraas og Thomas Langeland

Prosjektleder i Statens vegvesen, Asbjørn Heieraas, og lufthavnsjef Thomas Langeland før møtet i formannskapet.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Sett ifra vårt ståsted er dette en løsning som ikke kan anbefales. Vi har også fått denne løsningen vurdert av blant annet NTNU, som har kommet til de samme konklusjonene som det Statens vegvesens utredning nå gir, sier Langeland.

Eneste mulighet for å bygge tunnel ville da være å stenge flyplassen i flere måneder.

– Det ville ha en annen kostnad en bare den byggetekniske. Næringslivet og landsdelen generelt ville ikke hatt flytilbud over lengre tid. Det er en stor samfunnskostnad, sier Langeland.

Vei mot sjøen

Vegvesenet går inn for at den nye veien til Kjevik skal gå gjennom Moneheia, i bru over elva og sør for flystripa, mot sjøen. I dag går den nord for flystripa.

Hvis den nye veien i sør skal bygges i kulvert, det vil si som en nedgravd tunnel, vil det koste 350 mill kr ekstra. Vegvesenet og Avinor går imot dette, men det vil trolig blir diskusjon om dette framover.

Politikerne i formannskapet tok ikke stilling til saken i dag, men det kom tydelige signaler om at de vil støtte løsningen vegvesenet nå går inn for.

Alternativer for ny vei til Kjevik

Alternativene for ny vei til Kjevik. Vegvesenets anbefalte linje er alternativ C6 som går sør for rullebanen.

Foto: Statens vegvesen