NRK Meny
Normal

– Har stor tro på en luftfartsskole på Kjevik

Stortingsrepresentant fra Aust-Agder Ingebjørg Godskesen (Frp) tror det er gode muligheter for å etablere en luftfartshøyskole på Kjevik i Kristiansand og skal informere Samferdselsdepartementet om planene.

Godskesen har tatt initiativ til et møte med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet neste uke for å presentere planene om en utdanning av flygeledere og trafikkflygere lagt til Kristiansand.

Ingebjørg Godskesen

Stortingsrepresentant Ingebjørg Godskesen jobber for en luftfartshøyskole på Kjevik.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Avinor utdanner flygeledere i dag og er et heleid statlig selskap underlagt Samferdselsdepartementet.

Den grunnleggende delen av utdanningen foregår i Storbritannia, og den praktiske delen foregår ved en tårn- eller kontrollsentral i Norge.

– Jeg håper og tror at mulighetene for å få en luftfartsskole til Sørlandet er gode. Dette er en sak jeg vil følge opp fremover inn mot departementet, sier Godskesen til NRK.

Godskesen sitter i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite og mener det er viktig at departementet er vel informert om de planene som foreligger i Kristiansand.

– Møtet med Samferdselsdepartementet handler i første rekke om å formidle ønsker og kunnskap om prosjektet til den nye statssekretæren. Det er viktig at dette blir holdt varmt, og jeg tror en luftfartshøyskole på Kjevik er liv laga slik at vi slipper å utdanne flypersonale i andre land, sier hun.

Godskesen tror også at det er et marked for flere slike skoler her i landet.

Positive tilbakemeldinger

Ola Rustenberg

Ola Rustenberg ser frem til møtet med Samferdselsdepartementet.

Foto: Privat

Ola Rustenberg i selskapet Luftfartsutdanning Sør AS står bak planene om en luftfartshøyskole på Kjevik.

Han er glad for initiativet fra stortingsrepresentant Ingebjørg Godskesen.

– Begge regjeringspartiene går jo inn for å konkurranseutsette tårntjenestene til Avinor, og da er det vel ikke rimelig at de samme partiene venter at Avinor fortsatt skal bære kostnadene og ha monopol på utdanning av flygeledere, sier Rustenberg.

Han ser frem til å diskutere skoleplanene i sin fulle bredde med Samferdselsdepartementet.

– Alle er positive til planene om en luftfartshøyskole på Kjevik. Avinor kjøper i dag disse utdanningstjenestene i utlandet. Vi mener at disse pengene heller bør brukes på en solid utdanning her i Norge, sier han.

Søknad om godkjenning

Ved luftfartshøyskolen i Kristiansand er det planer om å utdanne 36 flygelederaspiranter frem til elevsertifikat og 16 trafikkflygere per år.

Dette vil ifølge Rustenberg dekke hele det norske behovet for flygeledere og 5-10 prosent av behovet for trafikkflygere.

Luftfartshøyskolen sender nå en oppdatert rammesøknad til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, NOKUT, for å få godkjent utdanningsopplegget.

Rustenberg vil også snakke om økonomien i prosjektet med departementet.

– Vi har ryddet opp i en del misforståelser og sender en oppdatert rammesøknad innen søknadsfristen 1. september. Vi håper at departementet går inn for en finansieringsløsning for skolen og elevene, og vi håper fortsatt å komme i gang fra høsten 2016, sier Rustenberg.