Når kom de første bøndene til Lista?

Arkeologer finner ut stadig mer om vår fortid.

Arkeologisk utgraving

Arkeologistudenter fra Universitetet i Oslo deltok i utravningene på Penne på Lista i sommer.

Foto: Gøril Grov Sørdal / NRK

Pollenanalytikere er blant dem som bidrar til at arkeologer finner ut stadig mer om vår fortid, blant annet på Lista.

For over 6 000 år siden gikk menneskene på Lista fra å være jegere og sankere, til å bli de første norske bøndene, ifølge arkeologiprofessor Christopher Prescott.

Blomsterstøv gir svar

Pollenanalytiker Lisbeth Prøsch-Danielsen var i sommer på Penne på Lista, hvor det foregikk utgravinger. Hennes funn støtter denne teorien.

LES: UNDER JORDA ER HISTORIER OM LEVD LIV

Lisbeth Prøsch-Danielsens

Pollenanalytiker og førstekonservator Lisbeth Prøsch-Danielsen ved Arkeologisk Museum i Stavanger.

Foto: Gøril Grov Sørdal / NRK

- Plutselig finner man indikatorer i jorda på at det var husdyrhold her. Vi finner pollen av en plante som heter smalkjempe, som fulgte med husdyrholdet. Vi finner også pollen fra soleier og andre tegn på enger.

- Det gjør at vi kan datere de forskjellige nivåene i jorda og finne ut at jordbruket på Lista startet 4 000 år før Kristus. Etter det har det bare utviklet seg, og det akselererte rundt 2 500 år før Kristus, sier Prøsch-Danielsens.

I dag graver arkeologer fram flere biter av puslespillet enn det forgjengerene kunne. Botanikken kan bidra på mange måter. Ut fra noen gamle prøver som ble tatt på Lista på 50-tallet regner Prøsch-Danielsen seg fram til hvor strandlinja har gått i tidligere tider. Slik kan arkeologene lettere finne gamle, strandnære boplasser.

Arkeologisk utgraving

Mange svar finnes i jorda under oss. Pollenfunn på Lista forteller at folk gikk fra å være jegere og sankere til å bli bønder allerede 4 000 år før Kristus.

Foto: Gøril Grov Sørdal / NRK