Mindre vold i Kristiansand

Det er nedgang i antallet voldsaker i Kristiansand det siste året. Politiet er bedre rustet foran julebordsesongen enn tidligere.

Politi og ambulanse i Oslo.
Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Politiet i Kristiansand registrerer en nedgang i antallet voldsanmeldelser hittil i år med nesten en firedel i forhold til samme periode i fjor.

Politistasjonssjef Ole Hortemo i Kristiansand tror de gode resultatene kommer av flere ting, for det er ikke politiet alene som er årsaken til bedringen.

Kollektivt arbeid

- Det er flere variabler i en statistikk og tallene går opp og ned, men vi har tro på at den felles innsatsen flere etater og næringer har hatt sammen med politiet er hovedårsaken til nedgangen i antallet voldsanmeldelser, sier Hortemo.

Han berømmer samarbeidet med restaurantnæringen, natteravner og drosjenæringen, bare for å nevne noen. Politiet har de siste par årene opplevd flere profesjonelle dørvakter som tar sitt ansvar, prosjektet "Ansvarlig vertskap" har gitt resultater og drosjenæringen har i perioder egne folk som holder orden på drosjekøer og hindrer bråk på holdeplassene. Alt dette er arbeid som har gått over tid og som nå gir resultater.

- Forebyggende arbeid er en langvarig prosess, men nå begynner vi å høste fruktene, sier stasjonssjefen.

Nedgang med en firedel

I årets ti første måneder har politiet i Kristiansand tatt i mot 123 anmeldelser for vold. I samme periode i fjor var antallet 168, med andre ord en nedgang på 45 eller rundt en firedel. Hortemo er overbevist om at nedgangen ene og alene skyldes tverrfaglig arbeid og større fokus på voldsbekjempelse, for det har ikke kommet mer ressurser det siste året til bekjempelse av vold.

- Nei, større ressurser har vi ikke fått. Vi ha omdisponert det vi har og det har kanskje gått på bekostning av annen kriminalitet På den annen side mener vi at dette er så viktig arbeide at vi har prioritert det og gjort en del nye grep. Blant annet har vi satt fokus på unge lovbrytere og fulgt disse tettere opp med nettverksbygging i samarbeid med barnevernet og andre etater. Det er den felles innsatsen som gir resultatene, politiet har kun en begrenset del av arbeidet, sier Hortemo.

Høysesong

Høysesongen står for døren. Julebordsmånedene november, desember og januar er en tid på året der det er mye vold fordi det er mange mennesker ute samtidig som skal hjem fra festligheter og det oppstår fort småkrangler i drosjekøer, garderobekøer og lignende.

For et snaut år siden hadde politiet i Kristiansand 80 voldssaker disse tre månedene. Hortemo tror ikke det blir så mange i år fordi politiet er enda bedre forberedt.

- Vi kommer til  toppe bemaningen om nettene nå i helgene framover. Det er da det skjer mest vold i Kristiansand sentrum. I tillegg kommer publikum til å merke en nulltoleranse i forhold til lovovertredelser og vi er raskt ute med bøteblokka, sier Hortemo.

Høye bøtesatser

For Hortemo mener at det er hevet over en hver tvil at de høye bøtesatsene i Kristiansand har en preventiv virkning og har bidratt til at voldsstatistiken har gått ned det siste året. Det er dyrt å ikke oppføre seg i Kristiansand sentrum.

Bøtesatser i Kristiansand

Drikking på offentlig sted

3000 kroner.

Mindre legemsfornærmelser

5000 - 10 000 kroner.

Ordensforstyrrelser i beruset tilstand

4000 - 10 000 kroner.

Ordensforstyrrelse uten beruselse

4000 kroner.

Urinering på offentlig sted

4000 - 8000 kroner.

Ulovlig besittelse av kniv

6000 - 10 000 kroner.

Besittelse av springkniv, slåsshanske, batangkniv eller stillettkniv

7000 - 10 000 kroner.

Hindre politiet i arbeidet

6000 - 15 000 kroner.

Politistasjonssjef Ole Hortemo, Kristiansand

Politistasjonsjef Ole Hortemo har tro på høye bøter og publikum blir gjort kjent med bøtene via plakater rundt i byen.

Foto: Lars Helge Rasch / NRK