Mener Tall Ships Races blir for dyrt

Sannsynligvis kommer ikke Tall Ships Races til Kristiansand før om tidligst seks år. Rådmannen mener det koster for mye å være besøkshavn i 2019.

Slik så det ut under Tall Ships Races i 2010

Slik så det ut under Tall Ships Races i 2010. Her er skutene på vei ut Vestergapet sydvest for Kristiansand. Til venstre er det polske skipet Pogoria.

Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Tall Ships Races gjestet Kristiansand både i sommer og i 2010. Det kan derimot bli lenge til byen igjen er besøkshavn for skipene.

Neste mulighet er i 2019, men rådmann Tor Sommerseth mener den økonomiske byrden på kommunen blir for stor om man skal være med.

– Hvis vi skal arrangere i 2019, må vi søke allerede nå i november. Også må vi forberede arrangementet i løpet av de nærmeste par årene. Det mener vi er for tidlig, sier Sommerseth.

Thor Sommerseth

Rådmann i Kristiansand, Tor Sommerseth.

Foto: Svein Tybakken

Han mener man trenger tiden frem til en senere anledning før man bestemmer seg om man skal være med på et sånt arrangement igjen.

– Det er et stort løft for Kristiansand, både økonomisk og når det gjelder andre ressurser.

Les mer fra da Tall Ships Races gjestet Kristiansand i sommer:

Vil ha tilbake så fort som mulig

Harald Andersen, leder for Kvadraturen i Kristiansand, er ikke enig med rådmannen. Næringslivet skulle gjerne hatt arrangementet tilbake så fort som mulig.

– Vi ser at når man har arrangementer i den størrelsen og orden som Tall Ships Races, så trekker det folk til byen. Folk fra både Kristiansand, nærliggende kommuner og utenfra.

Andersen mener det er næringslivet som legger mest i potten for å få arrangere Tall Ships Races.

Harald Andersen

Harald Andersen, leder i Kvadraturforeningen, ønsker Tall Ships Races tilbake til byen.

Foto: Nina Eilertsen / NRK

– De private betaler mer enn kommunens bidrag inn, og det ser ut til at de økonomiske ringvirkningene er vesentlig større enn det man legger inn i tilskuddsmidlene til arrangementet, sier han.

Likevel vil ikke Andersen starte en diskusjon om hvordan kommunen bør benytte sine midler.

– Det vet organisasjonen og politikerne best selv. Vi har forståelse for de kommunale prioriteringene som må gjøres når det gjelder økonomi.

Vurdere å søke ved en senere anledning

Rådmann Sommerseth tror ikke arrangementet har gitt mindre tilbake til byen enn man først antok.

– Vi har lagt vekt på at det skal være en folkfest og et arrangement for hele byen. Det er gratis, vi åpner havna, og da må havna ta hensyn til dette i sin trafikkavvikling. Det er betydelig løft, og derfor synes vi det bør gå noe lengre tid før vi vurderer å søke igjen.

Rådmannen har presentert sine tanker for formannskapet, og har fått full tilslutning der. Saken skal også opp i neste bystyre.

Sommerseth vet ikke når en eventuell ny søknad til Tall Ships Races vil bli sendt.

– Formannskapet uttrykte at vi ikke skal vurdere å søke til 2019, men vi kan vurdere å søke ved en senere anledning. Neste anledning å søke til vil være i 2021 eller 2022.

Hør radioinnslag: