– Kommunen kan ha brutt EØS-regler i p-hus-saken

Overvåkningsorganet ESA mener Kristiansand kommune kan ha brutt flere regler forut for byggingen av nytt parkeringshus på Torvet.

Demonstrasjon mot p-hus

Det planlagte p-huset under Torvet har skapt strid. Her fra en markering i vår hvor demonstranter overnattet i telt utenfor Kristiansand Rådhus.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Det går fram i et svarbrev som partiet Rødt har fått fra ESA, etter at p-hus-saken ble klaget inn for et par uker siden.

Rødt hevder det ble gjort flere saksbehandlingsfeil da byggesaken ble lagt ut på anbud.

I en epost fra ESA heter det i en «foreløpig konklusjon» at anbudet kan være feil utlyst. Ifølge ESA skulle anbudet vært kodet som såkalt byggekonsesjon. I stedet ble anbudet utlyst som en tjenestekonsesjon.

– I så fall ville vi se flere mulige brudd på EØS-reglene om offentlige anskaffelser, skriver ESA.

Ikke lyst ut bredt nok

Overvåkingsorganet lister opp mulige brudd som kan være begått. Blant annet at anbudsrunden ikke ble lyst ut så bredt som EØS-reglene krever.

Tor Sommerseth

Rådmann i Kristiansand, Tor Sommerseth.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

ESA noterer seg at kommunen skal ha benyttet et skjema som etterlyste parkeringstjenester, mens man i realiteten ba om anbud på et underjordisk parkeringsanlegg.

ESA påpeker samtidig at utlysningen indikerte at kontrakten omfattet bygging av parkeringshus, selv om feil skjema ble benyttet.

– Følgelig ville dette være et brudd, skriver ESA.

For kort anbudsrunde

Dessuten mener ESA at anbudet skulle vart i minst 52 dager, og ikke 26 dager som var fristen som ble benyttet i Doffin, som er databasen for offentlige innkjøp.

– Den norske regjeringen bes oppgi informasjon i saken senest 25. september 2015 fordi saken haster, skriver ESA.

Etter å ha mottatt informasjonen fra myndighetene opplyser ESA at de vil gjennomføre en grundigere vurdering.

Overvåkningsorganet ESA har som oppgave å sikre at EFTA-statene oppfyller sine forpliktelser etter EØS-avtalen og enkelte andre avtaler, samt sikre anvendelsen av konkurransereglene i EØS. (Se faktaboks)

Nå har partiet Rødt fått svar.

– Veldig overrasket

– Umiddelbart er jeg overrasket med tanke på at vi i prosessen har vært bevisste på å opptre korrekt og har innhentet ekstern, juridisk bistand. Dersom vi har brutt noen bestemmelser, så overrasker det meg, sier rådmann Tor Sommerseth i Kristiansand kommune til NRK.no

Sommerseth vil ikke kommentere innholdet uten å ha lest brevet.

– Men vi vil ta tak i dette så fort vi får en henvendelse fra ESA, og vi gir dem svar så fort som mulig, sier rådmannen.

Sommerseth forstår ikke at kommunen skal ha brutt reglene med lengden på anbudsrunden.

– Dette var et av forholdene vi var opptatt av i forkant. Jeg mener vi har hatt hjemmel for det som er gjort. Dette er blitt kvalitetssikret av våre juridiske rådgivere, gjentar rådmannen i Kristiansand.

Halvor Fjermeros

Gruppeleder i Rødt i Kristiansand, Halvor Fjermeros.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

– Hva kan det bety for kommunen hvis reglene er brutt?

– Det vil jeg ikke spekulere i, sier Sommerseth.

– Må starte på nytt

Gruppeleder i Rødt Kristiansand, Halvor Fjermeros, mener byggingen må lyses ut på nytt dersom ESA kommer fram til at kommunen har brutt regelverket.

– Hvis det blir dømt som ESA antyder, så må man starte på nytt.