Norge felt i EFTA-domstolen for å ha brutt EØS' anbudsregler

Norge er felt i EFTA-domstolen etter at Kristiansand kommune brøt anbudsregler i forbindelse med byggingen av et parkeringshus.

Parkeringshus Torvet

I en dom slår EFTA-domstolen fast at Norge har brutt EØS-reglene for offentlige anskaffelser, i forbindelse med bygging av parkeringshus under torvet i Kristiansand.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Den 20. april 2015 inviterte Kristiansand kommune til en anbudskonkurranse for å bygge et parkeringshus under torvet i byen.

Anbudet ble klaget inn for ESA, som overvåker at Norge følger EØS-reglene for offentlige anskaffelser.

– Saken handler i bunn og grunn om kontrakten vedrørende parkeringshuset under Torvet skulle vært utlyst som en tjenestekonsesjonskontrakt med festeavtale, eller som en bygg- og anleggskonsesjonskontrakt, sa advokat Torje Sunde hos Regjeringsadvokaten til Fædrelandsvennen i forbindelse med den muntlige høringen i EFTA-domstolen i Luxembourg 12. desember i fjor.

Torvet i Kristiansand

Byggingen av parkeringshuset har vært svært omdiskutert i Kristiansand.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Har brutt reglene for offentlige anskaffelser

Onsdag ble det klart at Norge tapte saken. I en dom slår EFTA-domstolen fast at Norge har brutt EØS-reglene for offentlige anskaffelser.

– EFTA-domstolen fant at kontraktenes hovedmål i denne sak var offentlig bygg og anlegg og at kontraktene utgjorde en offentlig bygge- og anleggskonsesjon, skriver domstolen i en pressemelding.

Parkeringshus Torvet

Parkeringshuset under torvet åpnet 21. juli 2017.

Foto: NRK

Tar dommen til etterretning

Eiendomssjef i Kristiansand kommune, Hans-Christian Gram, sier til NRK at kommunen tar EFTAs dom til etterretning.

Kommunen lyste ut anbudet som en tjenestekonsesjon, men skulle brukt byggekonsesjon.

– Det ville ført til at konkurransen hadde blitt offentliggjort i en annen database, som hadde gjort at den hadde gått ut i Europa. Etter vår oppfatning har dette ikke hatt noen betydning for økonomien på prosjektet, sier Gram.

– En viktig dom

Byggingen av parkeringshuset har vært svært omdiskutert i Kristiansand, og det ble åpnet 21. juli 2017.

Ellen Rudnes som representerer Rødt i Kristiansand mener dette er en viktig dom som kan være med å rydde opp i det hun kaller en ukultur i kommunen.

Ellen Rudnes

Ellen Rudnes representerer Rødt i Kristiansand. Det var partiet Rødt som meldte saken til overvåkningsorganet ESA i 2015.

– Dommen er viktig for alle som driver næring. Fordi man må ha en trygghet for at anbudsrunder er rettferdige og åpne, og at leverandørene ikke blir valgt etter vennskap og kjennskap.

Det var partiet Rødt som meldte saken til overvåkningsorganet ESA i 2015.