Kunstsiloen: 5-5

Kulturkomiteen i Aust-Agder fylkesting er delt i spørsmålet om økt driftstilskudd til kunstsiloen som planlegges i Kristiansand. Fem stemte for, fem stemte mot i dagens møte. Fylkestinget tar den endelige avgjørelsen om ei uke.

Kulturkomiteen i Aust-Agder
Foto: Svein Sundsdal / NRK