Han er kritisk til ny E18 uten veilys

Lokalpolitikere i Aust-Agder er kritiske til at det statlige veiselskapet Nye Veier ikke vil ha tradisjonell veibelysning på nye E18 mellom Arendal og Tvedestrand.

Oddbjørn Kylland

Leder av samferdselsutvalget i Aust-Agder fylkeskommune Oddbjørn Kylland.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Veiselskapet vil droppe veibelysningen på de fleste nye motorvei-prosjekter som skal bygges, og har blant annet søkt Vegdirektoratet om tillatelse til å kutte belysningen på den planlagte motorveien i Aust-Agder.

Det skal bare være ordinære veilys i kryss og tunneler på strekningen.

Rapporter slår fast at det skal veldig stor trafikk til for at det skal være samfunnsøkonomisk lønnsomt å investere i veilys, ifølge veiselskapet.

Ønsker ikke dårligere standard

Oddbjørn Kylland

Oddbjørn Kylland (Sp) er kritisk til at selskapet Nye Veier vil droppe veibelysning på den nye E18-strekningen i Aust-Agder.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Flere lokalpolitikere NRK har vært i kontakt med frykter dårligere trafikksikkerhet på E18.

Nye veier bør bygges med høyere standard enn hva man har i dag og ikke med lavere standard, sier leder i samferdselsutvalget i Aust-Agder Oddbjørn Kylland (Sp).

– Jeg synes det er beklagelig at når vi skal bygge nye veier så skal vi bygge de med en lavere standard enn vi har gjort til nå. Jeg synes at de veiene som er mest trafikkert skal være de beste veiene og ha den beste kvaliteten.

Kylland godtar heller ikke argumentet om at behovet for veilys avtar når bilene får nye tekniske sikkerhetsløsninger.

– Fremdeles er det mennesker som kjører bilene og vi vet at lys hjelper mange sjåfører til å ha bedre oversikt over trafikkbildet i mørket, sier han.

Andre steder uten lys

Nye ledelys på nye E6 sparer vegvesenet for store summer.

Ledelys langs veien har erstattet veilysene i Hedmark.

Foto: Jan Egil Løvbakk / NRK

Når Statens vegvesen har bygget ut E6 i Hedmark fra 2009 og frem til nå, har de droppet ordinær veibelysning.

I stedet har man satt opp såkalte ledelys langs veibanen.

– Vi har fått ledelys på stolper i bakken som skal lede bilistene. Og vi har jo ikke hatt noen dødsulykker, så sånn sett er det bra.

Det sier distriktsleder i Trygg Trafikk i Hedmark, Marianne Mittet Solbraa.

Marianne Mittet Solbraa, distriktsleder Trygg Trafikk Hedmark

Distriktsleder i Trygg Trafikk Hedmark, Marianne Mittet Solbraa.

Foto: Halvor Mykleby / NRK

– Bilistene lurer jo på hva dette er for noe, og når det kommer mye snø så har ledelysene langs bakken blitt borte under snøen. Så det har vært litt klaging på at det ikke er montert ordentlige veilys, sier hun.

Hun synes det er positivt at lokalpolitikerne på Sørlandet engasjerer seg i denne saken.

– Jeg synes det er kjempebra at de tar tak i økt trafikksikkerhet, sier Solbraa.

Bedre enn ikke noe

Oddbjørn Kylland (Sp) mener små ledelys langs veibanen er bedre enn ingen lys.

Men han mener at den nye "tenkningen" rundt veilys og veibygging vil kunne gi dårligere trafikksikkerhet enn i dag.

– Det nye veiselskapet har fått et mandat om å bygge nye veier raskere og billigere, og da ser man jo på alle muligheter for å spare noen kroner og spare tid. Veiselskapet følger jo bare opp sitt mandat gitt av regjeringen, sier han.