Vil bygge framtidas motorveier uten lys

Statens nye veiselskap dropper trolig veibelysning på de fleste nye motorveier. Nå har «Nye veier» søkt om å kutte belysningen på strekningen mellom Arendal og Tvedestrand.

E18 Arendal-Tvedestrand

Skog er hugget bort for å gi plass til ny E18. Den får neppe veilys, slik dagens vei har.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Ifølge Nye Veiers direktør for teknologi og utbyggingsstrategi, Anette Aanesland, skal det kun være belysning i tunneler og kryss.

– Det gjelder der det er fire felt og midtdeler.

– Rapporter slår fast at det skal veldig stor trafikk til for at det skal være samfunnsøkonomisk lønnsomt å investere i lys.

– Belysning gir ikke økt trafikksikkerhet

Anette Aanesland

Direktør for teknologi og utbyggingsstrategi i Nye Veier, Anette Aanesland

Foto: Svein Sundsdal / NRK

På E18-strekningen mellom Arendal og Tvedestrand som er på trappene har «Nye Veier» søkt Vegdirektoratet om å kun bruke belysning i tunneler og kryss.

– Vi har ennå ikke fått svar på søknaden, men regner med å få tillatelser, sier Aanesland.

Nedprioritering av belysning øker ikke ulykkesrisikoen mener «Nye Veier». Aanesland viser tvert imot til rapporter som peker på motsatt effekt.

– Man kjører mer ukonsentrert når det er belysning på veien, hevder hun.

Planer for E18 gjennom Arendal

På strekningen mellom Arendal og Tvedestrand ønsker Nye veier å bygge motorvei uten veibelysning. Det møter skepsis.

Foto: Statens vegvesen

NAF er skeptisk

Kommunikasjonssjef i NAF, Inger Elisabeth Sagedal, mener opplyste veier er godt innarbeidet og at mange er redde for å kjøre i mørket.

– Vi er skeptiske og tror ikke nødvendigvis vi skal ta etter andre land.

Inger Elisabeth Sagedal

Kommunikasjonssjef i NAF, Inger Elisabeth Sagedal

Foto: Erik Norrud / NAF

Sagedal mener veibyggere bør se etter intelligent og strømbesparende veibelysning med færre stolper og løsninger der lyset slår seg på når det er trafikk.

Vegdirektoratet er positiv

Nye veier får støtte. Vegdirektoratet bekrefter at dagens veinormal legger belysning til grunn, men at det ikke er uvanlig at det gjøres avvik, og at det ikke er holdepunkter for at belysning gir økt sikkerhet.

Statens vegvesen bygde Norges første motorvei uten belysning mellom Minnesund og Kolemoen.

– Bygger man veier med høy sikkerhet, så når man et punkt hvor ytterligere sikkerhetstiltak ikke hjelper, sier sjefingeniør i Vegdirektoratet, Tor Smeby.

Tor Smeby

Sjefingeniør i Vegdirektoratet, Tor Smeby

Foto: Knut Opeide / Vegdirektoratet

– Vi skjønner at det er komfortabelt med lys, men vi synes ikke det er problematisk at Nye Veier søker om å kutte belysningen. Det er positivt at veiselskapet leter etter besparelser.

Norsk fenomen

Aanesland mener belyste veier i all hovedsak er et norsk fenomen.

– Ser vi på Sverige, og andre europeiske land, er det ikke vanlig.

Smeby legger til at dette er et tema som har vært diskutert i mange år.

– Vi har laget et forslag til nye veinormaler der et deltema er å ikke ha belysning. Det er for tiden til høring, sier Smeby.

Pengene til andre formål

Veiselskapets plan er at besparelsene fra belysning kan brukes på veibygging andre steder.

– Vi sparer litt på investeringskostnader og betydelige summer i driftskostnader. Da kan vi legge mer ressurser i refleksbruk på vegmerking, rekkverk og skilt, sier Aanesland

– Det er også en miljøgevinst i forhold til strømbruk.