Hopp til innhold

Krever mindre nikkel i lufta

Målinger av luftkvaliteten i Kristiansand viser at det er for høye verdier av nikkel i lufta. Miljødirektoratet krever at det legges en plan for å få ned nikkelmengden.

Glencore Nikkelverk Kristiansand

Glencore Nikkelverk i Kristiansand jobber sammen med kommunen for å finne ut hvordan man skal få mindre nikkel i lufta.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

CO₂ i atmosfæren
422,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,12 °C
Les mer  om klima

Målene for hvor mye nikkel som kan tillates i lufta, ble også overskredet i Kristiansand i 2013 og 2014. Grunnen er utslipp fra Glencore Nikkelverk like utenfor Kristiansand sentrum.

Miljødirektoratet krever nå at det lages en tiltaksutredning for nikkel innen 1. januar 2017.

– Vi må se på hvor store utslippene er og hva som kan gjøres for å få nikkelnivåene raskt ned, sier Siri Sorteberg, som er seksjonsleder for transport og energi i Miljødirektoratet.

Sorteberg sier Kristiansand kommune har ansvar for utredningen og at Glencore Nikkelverk er med som ansvarlig aktør.

Kan føre til kreft

For høye nivåer av nikkel i lufta kan utgjøre en helserisiko, ifølge Marit Låg ved Folkehelseinstituttet.

Glencore Nikkelverk i Kristiansand

Glencore Nikkelverk Kristiansand har allerede noen svar klare på hvordan de kan få ned nikkelnivåene.

Foto: Thomas Sommerset/NRK

– Vi har en del kunnskap om nikkel fra arbeidsmiljø og vet at for høye konsentrasjoner av nikkel kan føre til kreft i lungene og nesekreft. Det er det vi er bekymret for når det gjelder nikkeleksponeringen.

Jobber kontinuerlig

Glencore Nikkelverk har satt i gang arbeidet med tiltaksutredningen, ifølge HMS-sjef Hege Stubberud.

– Vi er godt kjent med regelverket og har jobbet med kartlegging og tiltak siden vi fikk de første overskridelsene på målingene, sier Stubberud.

Hun sier Glencore allerede har funnet noen svar på hva som kan gjøres med de nikkelverdien, men fortsetter kartlegginga.

– Vi kartlegger videre for å få de mest effektive tiltakene, men vi har en del tiltak som vi tror fungerer allerede.

– Den siste rapporten fra Kreftregisteret viser at det er nulltilfeller av nesekreft i Vest-Agder de siste fem årene. Det er lavest i landet for denne typen kreft, som jo er assosiert med nikkel, sier Stubberud.

null
Spiller nå
AnneMa liker ikke Digipost! 01:22
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 04 1,39 kr
Dyrest kl. 08 1,93 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,6 kr 25 min.
  • Dusje 5,9 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,7 kr En vask
  • Varmeovn 1,4 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Jan 2023 – jan 2024
    + 8,7 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 5 %