NRK Meny
Normal

Avdekket flere feil etter eksplosjoner

En serie eksplosjoner på Glencore Nikkelverk i Kristiansand i oktober kunne fått alvorlige følger dersom de hadde skjedd på dagtid, og ikke om natta. Det er avdekket flere feil og mangler som trolig var årsaken til eksplosjonene.

Xstrata

Det var natt til 17. oktober i fjor eksplosjonene skjedde på Glencore Nikkelverk (tidligere Xstrata). Hendelsen karakteriseres som svært alvorlig, og mange kunne ha blitt skadet dersom den hadde skjedd på dagtid.

Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK

– Vi tar hendelsen svært alvorlig, sier administrerende direktør, Øivind Stenstad.

– Eksplosjonen skjedde i en reaktor hvor vi produserer saltsyre. Den er plassert høyt oppe på en av bygningene i utkanten av fabrikkområdet, sier Stenstad. Vi kan ikke med sikkerhet si hva utfallet hadde blitt dersom det hadde foregått vedlikeholdsarbeid på toppen av reaktoren.

Skjedde om natta

Det var natt til 17. oktober i fjor det ble det observert kraftige smell rundt avtrekkene fra noen av saltsyrebrennerne ved Glencore – tidligere Xstrata Nikkelverk – i Kristiansand.

Administrerende direktør Øivind Stenstad i Xstrata.

Administrerende Øivind Stenstad ved Glencore Nikkelverk tar hendelsene svært alvorlig - Eksplosjonene skjedde i friluft, og ikke inne i bygningene, men jeg vil ikke bagatelisere det som skjedde, sier Stenstad.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Innsatslederen dro da ned til kaia for å undersøke saken, og fikk da selv se en av eksplosjonene. Ifølge en granskningsrapport så han et lysglimt og hørte et kraftig smell i området rundt utløpet av avtrekkene fra brennerne, som deretter ble innhyllet i hvit røyk.

Kjente trykkbølgen mot kroppen

En operatør på stedet hadde hørt en «romlelyd» inne i brenneren, og fikk derfor trukket seg tilbake før det smalt. Operatøren skal ha kjent trykkbølgen mot kroppen. Det ble observert tre påfølgende eksplosjoner før nødstopp av svovelsyrebrenneren ble aktivert.

Ifølge granskningsrapporten var det også dagen før kommet melding om at noen hadde hørt noen smell nede ved saltsyrebrenneren. Men disse observasjonen ble ikke rapportert.

Svært alvorlig

Verken folk eller utstyr ble skadet i eksplosjonene. Men granskningsrapporten slår fast at utfallet kunne blitt adskillig verre dersom eksplosjonene hadde skjedd på dagtid:

– Dersom det hadde vært personer til stede i umiddelbar nærhet av brenneriavtrekket, kunne disse ha blitt avorlig skadet, heter det i rapporten.

Også administrerende direktør Øivind Stenstad karakteriser hendelsen som svært alvorlig.

– Reaktorene har en kjent risiko som må håndteres. Vi blander hydrogen og klorgass, og avgassene vil kunne inneholde overskudd av hydrogen. Når disse kommer ut av pipa og får kontakt med oksygen, kan det oppstå eksplosjoner. Statisk elektrisitet og tordenvær kan være det som antenner gassen. Eksplosjonene skjer i friluft, og ikke inne i bygningene, men jeg vil ikke bagatelisere det som skjedde, sier Stenstad.

– Kunne det ha gått med menneskeliv i eksplosjonene?

– Det blir speskulasjoner. Det viktigste nå er å granske det som har skjedd og ta det alvorlig.

– Har folk i nabolaget grunn til å frykte eksplosjoner fra nikkelverket?

– Nei, folk skal ikke være redde. Den risikoen som finnes, må håndteres i forhold til dem som jobber ved verket, sier Stenstad.

Flere feil

Et stort tverrfaglig team har nå undersøkt årsaken til hendelsen. Eksplosjonene har mest sannsynlig oppstått på grunn av tidvis mye hydrogentrekk i avtrekk fra brennere, kombinert med en gnist fra f.eks. statisk elektrisitet.

Flere feil er funnet på utstyr. Det er også avdekket at driftsrutinene for saltsyrebrennerne kan bli bedre.

Tiltak

Nikkelverket satte i gang en rekke utbedringstiltak før brenneren ble satt i funksjon igjen.

Risikoanalysen er oppdatert, og det vurderes å etablere flammedetektor på toppen av avtrekkene, for eksempel et tau som brenner av og er koblet til en bryter som stopper brenneren. Borregård benytter samme system.

Granskningsrapporten er nå sendt både til Borregård og til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Dødsulykke i 2011

Daværende Xstrata Nikkelverk hadde en dødsulykke i 2011. Da mistet en 18 år gammel elektriker livet etter en eksplosjon ved verket. Men den eksplosjonen skjedde i en oksygentiførsel inne i en bygning og var av en annen karakter enn eksplosjonene som skjedde nå i oktober.