NRK Meny
Normal

380 millioner i støtte til mer miljøvennlig kobberproduksjon

Enova gir 380 millioner i støtte til Glencore Nikkelverk i Kristiansand. Pengene skal brukes til å et nytt elektrolyseanlegg som kan gjøre verdens kobber- og sinkproduksjon mer klimavennlig.

Glencore nikkelverk

Glencore Nikkelverk i Kristiansand får investeringsstøtte fra Enova til et fullskala demonstrasjonsanlegg for produksjon av kobber.

Foto: Morten Rosenvinge / NRK

Administrerende direktør Øivind Stenstad i Xstrata.

Administrerende direktør Øivind Stenstad i Glencore Nikkelverk AS.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Det er svært gledelig at Enova har besluttet å støtte dette prosjektet. Dette vil bli verdens mest energieffektive kobberproduksjon, sier administrerende direktør Øivind Stenstad i Glencore Nikkelverk AS.

Nikkelverket produserer årlig rundt 40 000 tonn med kobber, men dagens teknologi er tuftet på gammel og arbeidsintensiv teknologi som i liten grad lar seg effektivisere. Derfor har Glencore utviklet en ny teknologi.

Et mindre pilotanlegg ble satt i gang i 2012 i Kristiansand. Nå skal teknologien brukes i full skala i et demonstrasjonsanlegg som skal ha kapasitet til å produsere like mye kobber som i dag med over 30 prosent mindre energi.

Energibesparelsen tilsvarer strømforbruket til 1 750 norske boliger.

Stenstad håper også at den nye teknologien gjør det mulig å produsere mer kobber.

– Prosjektet vil skape et grunnlag for bærekraftige utvidelser av produksjonen dersom demonstrasjonsanlegget oppfyller våre forventninger. Nå som Enova har tatt sin beslutning, vil vi gå videre med detaljprosjektering med mål om å få godkjenning for prosjektet internt i Glencore.

Kan gi store globale utslippskutt

Grunnen til at Enova vil gå inn med 380 millioner kroner i dette prosjektet er potensialet teknologien har internasjonalt. Anlegget er planlagt som visningsanlegg både innad i Glencore og overfor andre aktører.

– Spredningspotensialet gjør dette til et kjempespennende prosjekt. Om resultatene svarer til forventningene, er sjansen god for at denne teknologien blir standard innenfor Glencore-konsernet, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.

Glencore er et internasjonalt selskap med stor virksomhet, og teknologien antas å kunne bidra til energireduksjoner i størrelsesorden 7 TWh/år innenfor sink og kobber.

I et klimaperspektiv vil denne energibesparelsen kunne gi reduksjoner i årlige CO₂-utslipp på mellom 3,5 og 4,0 millioner tonn. Dette utgjør omkring 6–8 prosent av det samlede norske CO₂-utslippet i 2014.

Enova-sjefen mener slike prosjekter er helt avgjørende i møte med klimautfordringen.

Styrket satsing på energiteknologi

Tord Lien

Olje- og energiminister Tord Lien.

Foto: Morten Andersen

– Vi bruker store summer av fellesskapets midler for å utvikle ny fremtidsrettet energi- og klimateknologi gjennom Enova. Tildelingen føyer seg inn i en rekke med gode, framtidsrettede teknologiprosjekter, sier olje- og energiminister Tord Lien.

I forbindelse med klimaforliket fikk Enova utvidet mandat til en styrket satsing på energi- og klimateknologi. Blant annet fikk Enova mandat til å gi støtte til fullskala produksjonslinjer i industrien som et ledd i satsingen på utvikling av ny energi- og klimateknologi.

– Glencores prosjekt viser at det er attraktivt å investere i industri i Norge, sier Lien.