NRK Meny
Normal

Må vrenge lommene

De fleste kommunene i Vest-Agder har dårlig råd.

Blakk

LITE Å TA AV: Ni kommuner i Vest-Agder går i minus.

Foto: Sinar 2

Finanskrisen slår hardt inn i kommunøkonomien i Vest-Agder.

Ifølge oversikten over kommunenes virksomhet - KOSTRA - er det ni av 14 kommuner i Vest-Agder som går i minus på regnskapene.

FINN DIN KOMMUNE HER

Årsaken er at kommunene har tapt på aksjene de eier, sier seniorrådgiver Lene Holtskog hos Fylkesmannen.

Åseral verst - Lyngdal ett under

- Agder-kommunene har solgt eierandeler i Agder Energi, som de har valgt å plassere i andres aksjer. Nå gjør dårlig avkastning at kommunene kommer dårligere ut enn det de har budsjettert med, sier Holtskog.

Verst er det for Åseral, som har gått fra pluss 17,6 prosent i 2007 til minus 12,5 prosent i 2008. Ille er det også for Songdalen, Audnedal og Lindesnes.

I andre enden av skalaen finner vi Lyngdal med et positivt resultat på 6,3 prosent, mer enn en dobling fra året før.

- De var vel i faresonen for å havne under administrasjon for ett til to år siden, så de har fått god styring på økonomien sin, sier Holtskog.

Tæring etter næring

Rådmann i Lyngdal, Evy Annie Evensen, sier kommuneøkonomien har hatt fullt fokus de siste årene. Det har gjort at kommunen ikke lenger er en dumpekandidat, men flinkeste elev i klassen.

- Lyngdal har hatt et helt spesielt fokus på økonomi de siste årene. Det har vært en klar politisk bestilling, som har blitt fulgt opp. All honnør til de ansatte i Lyngdal kommune, sier Evensen.

For fire år siden fjernet Lyngdal et sikkert inntektsgrunnlag, nemlig eiendomsskatten. Det ble en utfordring, sier Evensen.

- Vi har vært nøkterne i å kalkulere inntekter. I tillegg har vi hatt en nøktern drift, sier Evensen.