Kan ikke nekte homofil vigsel i Eiken kyrkje

Menighet vil fortsatt ikke la likekjønnede gifte seg i kirken. – Det må en domsavgjørelse til for at Eiken kyrkje i Vest-Agder kan nekte homofil vigsel, sier fungerende biskop i Agder og Telemark.

Eiken kyrkje

I Eiken kyrkje i Hægebostad har et enstemmig årsmøte i menigheten vedtatt å nekte å ta den nye liturgien i bruk.

Foto: Ole Th. Moen / Wikimedia Commons

Det sier fungerende biskop i Agder og Telemark, Bjarne Sveinall, som mener at menighetsrådet i Eiken kyrkje i Hægebostad i Vest-Agder, må forholde seg til det som blir bestemt av ledelsen i Den norske kirke.

– Å bestemme slike ting ligger på Kirkemøtet og Kirkerådet, sier han.

Sveinall stiller seg bak kulturminister Linda Hofstad Helland, som i forrige uke sa at kirker ikke kan nekte å ta i bruk den nye kjønnsnøytrale liturgien.

– Kan ikke bestemme selv

Sveinall er klar over at det er noen menighetsråd som ønsker å fortsette å kjempe mot dette, for eksempel menighetsrådet i Eiken kyrkje, som holder fast på sitt vedtak om å nekte homofil vigsel i kirken.

Om menighetsrådet skal komme noen vei i denne saken, må det ifølge Sveinall ta saken til retten.

– Muligheten er å prøve dette for en domstol og se om det kan gi et annet utfall enn vurderingene som er gjort av Kirkerådets jurister. Slik ordningen er i dag, kan ikke menighetsrådene selv bestemme dette, sier han.

Menighetsrådet vil ikke gi seg

Sveinall mener Kirkemøtets vedtak, trumfer vedtaket som er gjort av menighetsrådet i Eiken kyrkje.

Fungerende biskop i Agder og Telemark, Bjarne Sveinall

Fungerende biskop i Agder og Telemark, Bjarne Sveinall, mener menighetsrådet i Eiken kyrkje, må innrette seg etter det som er bestemt av ledelsen i Den norske kirke.

Foto: Ane Lindahl / NRK

Leder av menighetsrådet i Eiken kyrkje, Rita Jonasmo, er ikke enig i denne tolkningen.

Hun sier at rådet fortsatt står på sitt vedtak, og at det ikke er aktuelt å ta saken til domstolen.

– Det ser vi ingen grunn til å gjøre, da vi mener at vedtaket vi har gjort er gyldig. Det er sånn vi ser det, og det er det jurister som også er enige i, sier hun.

– Hvis noen kommer og spør om å få låne kirken til dette formålet, hva sier dere da?

– Alle henvendelser om vielser må gå gjennom kirkekontoret, så får de som er der ta det videre, sier Jonasmo.