– Hvis dette blir stående må det få følger

Etikk og teologiprofessor Paul Egil Leer-Salvesen mener det er alvorlig at Eiken sokneråd går imot sin lokale biskop.

Eiken kyrkje

Likekjønnede par er ikke velkommen til å gifte seg i Eiken kyrkje i Hægebostad.

Foto: Ole Th. Moen / Wikimedia Commons

– Det tillegger en menighetsrådsleder å følge biskopens beslutninger. Her er det biskopen som har myndigheten. Ikke menighetsrådet, sier Leer-Salvesen til NRK.

Bakgrunnen er at årsmøtet i Eiken kyrkjelyd i Vest-Agder har bestemt at vigselsliturgien for likekjønnede ikke skal brukes i Eiken kyrkje.

Det mener professoren fra Universitetet i Agder strider med Den Norske Kirkes nye vigselsliturgi.

Han forklarer at kun prester har reservasjonsrett og at menighetsrådene er forpliktet til å legge til rette og finne erstatninger hvis menighetens prest sier nei til å vie homofile eller lesbiske.

Tolker loven ulikt

Mandag sa biskop Stein Reinertsen til NRK at et lokalt menighetsråd eller årsmøte ikke kan sette Kirkemøtets vedtak til side.

Leder av Eiken sokneråd, Rita Jonasmo, svarer med at de forstår loven annerledes.

Paul Leer Salvesen

Etikk og teologiprofessor Paul Egil Leer-Salvesen

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Hvis dette blir stående som en avgjørelse må det få følger. Det er jo alvorlig for et menighetsråd å være i konflikt med sin lokale biskop, sier Leer-Salvesen.

Det er Kirkemøtet som har myndighet til å fastsette ny liturgi til bruk i alle sokn i Den norske kirke.

Den nye liturgien er ikke et valgfritt alternativ som menighetsmøtet kan vedta at skal brukes eller ikke brukes, jf. kirkeloven § 11, men en ordinær liturgi som innføres i alle sokn.

Vil ikke endre vedtaket

Men lederen av Eiken sokneråd, Rita Jonasmo, sier de ikke har noen planer om å endre vedtaket.

– Nei, vi står fortsatt på det samme her. Her var det enstemmig i soknerådet og når vi tok det opp på årsmøtet ble det enstemmig med 68 av 68 stemmer, sier hun til NRK.

Paul Egil Leer-Salvesen sier han forventer flere lignende saker, der menighetsråd går imot Den norske kirke.

– Det er en helt ny situasjon i kirken med tanke på løsrivelsen fra staten. Før første januar i år kunne departementet sagt at dette ikke går, men nå må kirken selv si dette på en eller annen måte. Sånn sett kan man si at denne konflikten bryter nytt land, sier han.