Vepsebol

Ser rett inn i vepsebolet

Ivrige veps har bygd bol rett på vinduet til Arvid Frantzen. Det skal bare få være der.