Kan ikke kastes

Stortinget kan ikke avsette representanter til Europarådet, skriver VG. – Dersom Stortinget stemmer for å bytte ut Ingebjørg Godskesen er avgjørelsen ulovlig, og rådet vil reagere på en passende måte, sier sekretær i rådet, Tom van Dijck.

Ingebjørg Godskesen
Foto: Svein Sundsdal / NRK