Hopp til innhold

Nå må alle kunstgressbaner ha siler

Innen 1. januar 2019 må alle kunstgressbaner i Norge ha utstyr for å fange opp gummigranulat. Det ble i dag bestemt i Stortinget.

gummigranulat levermyr

Tiltaket blir kanskje ikke kvitt haugene, men det skal stoppe det fra å havne rett i kummen.

Foto: Asbjørn Odd Berge

CO₂ i atmosfæren
420,5 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

– Vi har nå blitt enige om at det fra første januar 2019 skal være installert oppsamlingsutstyr på kunstgressbaner i Norge, for å forhindre at gummigranulat kommer ut i avløpssystemet. Dette er et betydelig forurensingsproblem, og er den nest største kilden til mikroplastforurensing fra den norske landjorda, sier Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV.

NRK Sørlandet har i det siste hatt søkelys på problemet merd gummigranulat, som er regnet som den nest største årsaken til mikroplastavfall. I dag fikk SV flertall for følgende vedtak:

«Stortinget ber regjeringen innføre et regelverk, som sikrer at effektivt utstyr for oppsamling av gummigranulat fra eksisterende og nye kunstgressbaner tas i bruk, med virkning fra 1. januar 2019.»

Lars Haltbrekken

Lars Haltbrekken i SV ønsker et forbud mot gummigranulat på sikt.

Foto: NRK

Ønsker forbud

– Vi har jobbet med dette i lengre tid, og på sikt ønsker vi også et forbud innen 2023. Dette er et viktig skritt på veien, sier Haltbrekken.

Lene Westgaard-Halle, stortingsrepresentant for Høyre, sier at det foreløpig ikke har blitt diskutert en mulig straff for å ikke etterfølge påbudet.

– Det finnes rimelige metoder å gjøre dette på, og mange sørlandskommuner har vært flinke til dette allerede. En eventuell straff har vi ikke diskutert ennå, for utformingen er litt opp til departementet, men det viktige er at det blir tatt i bruk utstyr, og at dette kan anskaffes rimelig, sier hun.

Et rimelig tiltak som nevnes er siler i kummene rundt banen.

Jon Asgaut Flesjå, regional anleggskonsulent i Norges Fotballforbund, er glad for at problemet med gummigranulat nå blir tatt på alvor.

gummikuler gummigranulat

Spesielt om vinteren er det utfordringer med gummigranulat.

Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Over 1500 baner

– Vi har regnet med at det ville komme en forskrift, men vi har allerede jobbet mye med å informere om problemet. Jeg håper forskriften kan føre til en bevisstgjøring hos baneeierne, for det er mange som har et stort forbedringspotensial, sier han.

Det finnes i dag i overkant av 1500 kunstgressbaner i Norge, og flesteparten av dem bruker gummigranulat som innfyll.

– Det er en betydelig kostnad knyttet til tiltak mot gummigranulat, så det er viktig at det blir satt en akseptabel frist for når baneeierne skal gjennomføre dette, sier Flesjå.

– Sabla greit

Mira Svartnes Thorsen, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Kristiansand, tar imot vedtaket med åpne armer.

Mira Svartnes Thorsen

Mira Svartnes Thorsen i MDG sier det er viktig at brudd på vedtaket får konsekvenser.

Foto: Henriette Falkum

– Dette er veldig på tide. Det er viktig at det også kommer konsekvenser hvis dette ikke blir overholdt, sier hun.

Hun poengterer at ting gjerne blir prioritert i høyere grad når det står i loven.

– Mange har gode intensjoner og sier mange fine ord, men når det kommer til hva som blir prioritert er det lett å se bort ifra det du ikke er lovpålagt å gjøre, sier hun.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

NRK Sørlandet
Spiller nå
Her stjeler beveren ved 00:41
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 03 1,8 kr
Dyrest kl. 10 2,37 kr

Strømkostnader nå

Med strømstøtte

  • Steke pizza 0,6 kr 25 min.
  • Dusje 6 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,7 kr En vask
  • Varmeovn 1,5 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Okt 2022 – okt 2023
    + 8,5 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %