Varsler rettssak mot hytteeier

Lillesand kommune ber retten inndrive tvangsmulkt på 400 000 kroner fra stavangermann etter ulovlig bygging.

Arbeid på hytta på Skudeholmen i desember 2005
Foto: Gunnar Olsen / NRK

Lillesand kommune går nå til retten for å få inn 400 000 kroner i tvangsmulkt.

Mulkten ble gitt til stavangermannen Per Aarnes fordi kommunen mener han ulovlig har dumpet store mengder skjellsand ved hytta på Skudeholmen, og i tillegg bygd en ulovlig brygge.

Aarnes nekter å betale.

 

Dagbøter

I begynnelsen av 2005 reagerte Lillesand kommune på at stavangermannen hadde tatt seg til rette ved å ta opp skjellsand på området rundt hytta på Skudeholmen.

Det mener kommunen og fylkesmann at hytteeieren ikke hadde rett til, sier leder for byggeavdelingen i Lillesand kommune, Øyvind Fiskaa.

- Det er ulovlig å ta opp skjellsand uten tillatelse fra fylket, sier Fiskaa.

Kommunen har fra september i fjor gitt dagbøter på 1000 kroner inntil eiendommen er tilbakeført til den opprinnelige tilstanden. Nå er tvangsmulkten kommet opp i nesten 400 000 kroner.

I tillegg har mannen tidligere fått en bot av politiet på 200 000 kroner for inngrep i terrenget. Entreprenøren som sto for byggingen fikk på 100 000 kroner for å ha bygd ulovlig.

- Tilbakeføring er umulig

Kommunen ønsker at Aarnes tilbakefører området så likt som det var før byggearbeidet tok til, men Aarnes sin advokat , Nils-Henrik Petterson, mener dette er umulig.

- Pålegget kommunen har kommet med er ikke riktig. Årnes har akseptert at en del av det han har gjort er ulovlig, men det er rettet opp for lenge siden.  Vi har bedt om å få klargjort hva mer som skal gjøres, men savner svar på det,  sier Petterson.

Petterson gjør det klart at de ønsker å unngå at saken må avgjøres i retten.

- Aarnes ønsker å bli ferdig med saken - og er innstilt på en dialog med kommunen,  sier advokaten.

 

Hytteeiendommen på Skudeholmen
Foto: Gunnar Olsen / NRK

 

 

 

 

Siste nytt fra NRK Sørlandet

Her trenger du ikke betale for tøy

Her trenger du ikke betale for tøy