Her vil ebolasmittede bli plassert

Isolatet på Sørlandet sykehus i Kristiansand er klart til å ta imot ebolasmittede pasienter.

Flere ansatte ved Sørlandet sykehus ble i dag informert om rutiner dersom behandling av ebola-pasienter skulle bli aktuelt.

Siri Johanne Boye og Per Engstrand

Smittevernlege Siri Johanne Boye og fagdirektør Per Engstrand sier sykehuset i Kristiansand vil være klare til å ta imot pasienter som er smittet av ebolaviruset i løpet av to uker.

Foto: Morten Rosenvinge / NRK

Dersom et ebola-tilfelle oppdages på Sørlandet skal sykehuset kunne ta vare på pasienten i inntil 48 timer, før overføring til Oslo.

Derfor har Sørlandet sykehus jobbet med å få på plass et rom hvor eventuelle pasienter kan bli tatt vare på.

Rommet på sykehuset er et luftsmitteisolat med et sluserom fra korridoren til pasientrommet. Luften i sluserommet kommer utenfra, og all luft som går ut av rommet renses.

På selve isolatet finnes alt nødvendig utstyr som et moderne sykehus har. Alt fra renseutstyr til overvåkningsutstyr.

– Det er dette rommet vi planlegger å bruke, sier smittevernlege Siri Johanne Boye til NRK.no.

Øker beredskapen på sykehusene

Over 4400 mennesker er hittil døde av ebola-viruset som herjer i Vest-Afrika. I løpet av uka vil antall smittede overstige 9000 personer, ifølge WHO.

FN sier at epidemien truer fred og sikkerhet i verden.

I Norge behandles en sykepleier for ebola etter at hun ble smittet i Sierra Leone. Der jobbet hun for samme organisasjon. Tilstanden hennes er ifølge sykehuset stabil.

Tilfellene flere steder i Europa de siste ukene har gjort at sykehusene i Norge nå har økt beredskapen.

(Artikkelen fortsetter under video)

Flere ansatte ved Sørlandet sykehus ble i dag informert om rutiner dersom behandling av ebola-pasienter skulle bli aktuelt.

Underviser de ansatte om ebola

Torsdag ble sykehusansatte i Kristiansand informert om rutiner dersom behandling av ebolapasienter blir aktuelt.

Mange av dem hadde spørsmål om viruset.

– Mange gjør sine tanker om det å få en pasient inn i bygget. Det er selvfølgelig en redsel for selv å bli smittet, men med god informasjon og mer kunnskap senker skuldrene seg hos de fleste, sier fagdirektør Per Engstrand

– Jeg tror ikke det vil bli vanskelig å få med seg medarbeidere til å delta.

I veilederen, som er utarbeidet av råd av Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNe-medisin, heter det at det «ikke kan utelukkes at personer som har oppholdt seg i den aktuelle regionen utvikler symptomer på eller får diagnostisert ebolasykdom etter hjemkomst til Norge».

Må følge veileder

NRK har sett nærmere på dokumentet som er sendt ut til alle landets helseforetak, samt kommunene og fylkesmenn.

I tillegg til streng kontroll ved høysmitteavdeling der den ebolasmittede norske kvinnen er isolert, viser Helsedirektoratet til blant annet disse rådene for å hindre videre smitte:

  • Ambulansepersonell skal pakke personlige eiendeler, som mobiltelefon, i en egen plastboks. Dette settes i følgebil, eventuelt hos sjåfør.
  • De som håndterer ebolasmittede skal ha personlig beskyttelsesutstyr som består av en virustett vernedrakt, hette inkludert operasjonshette, fotposer, åndedrettsvern, tettsittende vernebriller, doble hansker og heldekkende visir m.m.
  • Ambulansepersonell som har skjegg, må fjerne dette før de tar på seg åndedrettsvern, eller benytte en såkalt heldekkende overtrykksdrakt.
  • Åpning mellom pasient – og førerkabin i ambulanser skal tettes med gjennomsiktig plast og tape.
  • Dersom helsepersonell er i kontakt med ebolapasienter hvor det er stor smittefare, skal CBRN-vernedrakter brukes. Helsedirektoratet mener helsepersonell kun bør være én time i disse draktene fordi det blir for varmt.

Veilederen ber også helsepersonell om å «begrense bruken av kanyler og annet stikkende/skjærende utstyr så mye som mulig» for å unngå stikkskader som åpner for smitte.