Her tømmer feiebilen skittent vann rett i havet

– Det så forferdelig ut, havnebassenget ble helt brunt, sier et vitne som kom over hendelsen.

Her slipper feiebilen skittent vann rett ut i havet.

En feiebil fra Mesta hadde tatt seg en runde i Hølleveien i Søgne mandag formiddag. Like etterpå så Glenn Ivar Tønnessen at feiebilen rygget inntil bryggen.

– Jeg lurte på hva den skulle der nede, og så kjørte jeg ned og begynte å filme da jeg så hva som skjedde, sier han til NRK.

På videoen ser man tydelig at feiebilen tømmer skittent vann rett ut i sjøen.

– Det så forferdelig ut, havnebassenget ble helt brunt. Jeg tenkte at nok får være nok, og la ut videoen på Facebook.

Mesta utslipp

Havnebassenget skal ha blitt brunt etter utslippet.

Foto: Skjermbilde

Tydelig skittent vann

Der har den nå spredt seg, og flere personer har markert sin avsky. Blant annet fagrådgiver i Naturvernforbundet, Per-Erik Schulze.

– Vi vet jo at veistøv og dekkstøv er en betydelig kilde til mikroplast og miljøgifter i norske havner, og det har blitt jobbet mye med å ta hånd om denne type støv slik at det ikke renner ut i havneområder eller fjorder, sier Schulze.

Det å først samle opp urenheter for så å slippe det ut i sjøen, mener Schulze ikke løser et miljøproblem. Det bare forflytter problemet.

Han har nå kontaktet både Mesta og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder om saken.

– Dette er tydelig skittent vann fra en veirenholdsbil som tømmes ut i småbåthavna. Du ser at vannet er grått, så det er ikke rent, men om det er selve oppsopet eller om de vasker bilen vet vi ikke, det må Mesta svare for, sier han.

Mesta beklager

Mesta bekrefter til NRK at tilfellet på videoen ikke skal forekomme, da det ikke er i tråd med deres regelverk.

Mesta utslipp
Foto: Glenn Ivar Tønnessen

– Mesta har en prosedyre for håndtering av feiemasser som er i tråd med kravene i forurensningsloven. I dette tilfellet dreier det seg i hovedsak om rent vann som feiebilen har med seg for å vaske veiene og noe overflatevann fra veier med lite trafikk, som vurderes som lite forurensede. I tråd med våre retningslinjer fra Statens vegvesen kan dette tømmes i en kum i området, mens feiemassene blir levert på deponi, skriver kommunikasjonsrådgiver i Mesta, Eskil Sand, i en e-post til NRK.

Han sier videre at Mesta beklager det som har hendt, og skal gå igjennom sine rutiner.

– I dette tilfellet ble feiemassene som vanlig levert på deponi, men overflatevannet ble tømt i vannet. Det er naturligvis ikke slik vi skal gjøre det, selv ikke når vannet vurderes som lite forurensende og trygt for tømming.

Mesta beklager for situasjonen som har oppstått.

– Vi kommer til å gå igjennom våre rutiner med alle de ansatte for å sikre at tømming av vann blir gjort på riktig måte, skriver Sand.