Hopp til innhold

Slik vil de forhindre partnerdrap

Hvert fjerde drap i Norge er et partnerdrap. Nå har Partnerdrapsutvalget listet opp 70 forslag til hvordan det kan forhindres.

Partnerdrapsutvalget

Professor Ragnhild Helene Hennum har ledet Partnerdrapsutvalget. Her sammen med justisminister Monica Mæland (t.h) under overrekkelsen.

Foto: Øzgur Tufan / NRK

– Det er en sammenheng mellom partnervold og partnerdrap. Utvalgets anbefaling dreier seg i stor grad om avdekking, risikovurdering og håndtering av partnervold.

Professor Ragnhild Helene Hennum har ledet Partnerdrapsutvalget, som siden slutten av 2018 har gått gjennom drapssaker der gjerningspersonen enten var partner eller ekspartner med den drepte.

I et flertall av sakene fant utvalget at det ikke var blitt satt i verk tiltak som kunne hindret partnerdrapene.

De har laget en stor utredning på over 230 sider, hvor de fremmer 70 ulike tiltak for å forebygge partnerdrap i fremtiden.

Nå vil de blant annet etablere en permanent nasjonal kommisjon som skal forsøke å lære av tidligere feil.

– Det er noen nye tiltak, men de fleste går ut på å bruke de virkemidlene man allerede har i dag, sier utvalgslederen.

– Det må reageres mye hardere på partnervold

Olav Arnfinn Arneberg så kjæresten sin bli drept av ekskjæresten med 22 knivstikk sommeren 2008. I ettertid har han vært kritisk til politiets håndtering av saken.

– Jeg syns utvalget har gjort et grundig og godt arbeid. De hadde jo foreslått 70 tiltak, sier Olav Arnfinn Arneberg.

Han mener 70 punkter kan bli for mye å holde oversikt over, og har selv tre punkter han mener er spesielt viktige å ta med seg videre.

– Det må reageres mye hardere på partnervold, enten med bøter eller fengsel. Og så trengs det en risikoanalyse, og en holdningsendring hos politiet.

Olav Arnfinn Arneberg så kjæresten sin bli drept av hennes eksmann på denne lekeplassen ved Bygland skole i Setesdal i Agder.

Olav Arnfinn Arneberg så kjæresten sin bli drept av hennes eksmann på denne lekeplassen ved Bygland skole i Setesdal i Agder.

Foto: Tom-Nicolai Kolstad / NRK

Mæland: – Ikke råd til å ikke vurdere alle tiltak

– Jeg har lagt merke til hvordan mediene snakker om dette som familietragedier. Det er jo ikke det. Det er noen av de mest grufulle forbrytelser vi snakker om, sa justisminister Monica Mæland under overrekkelsen.

Hun takket utvalget for arbeidet de har gjort. Men påpekte at det ikke er noen gledens dag.

– Vi har rett og slett ikke råd til å ikke vurdere alle tiltak, sier hun.

Målet til utvalget har vært å finne ut hvor politiet og resten av det offentlige tjenesteapparatet har sviktet i forkant av drapene, og legge frem forslag til hvordan partnerdrap kan forebygges og forhindres.

Tirsdag morgen leverte Hennum utvalgets rapport til justisminister Monica Mæland.

Monica Mæland

Monica Mæland fikk tirsdag overlevert rapporten fra Partnerdrapsutvalget

Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

259 drept av partner siden 1990

Partnerdrap har kostet 259 menneskeliv siden 1990, viser tall fra Justisdepartementet.

I syv av ti partnerdrap var det registrert partnervold før drapet.

NRK gikk tidligere i år gjennom 86 drap i perioden 2009–2020 der gjerningspersonen enten var partner eller ekspartner.

I 14 av tilfellene hadde offeret vært i kontakt med politiet før drapet, og det var vurdert eller vedtatt at personen skulle få voldsalarm og/eller at det ble innført besøksforbud mot en bestemt person.

Voldsalarm og besøksforbud er to av midlene politiet har for å beskytte personer som er utsatt for vold eller trusler, ofte fra partner eller ekspartner.

Dette er de 14 sakene NRK har funnet frem til.

Det kan være mørketall ettersom politiet ikke automatisk opplyser om beskyttelsestiltak til domstolene.

null
Spiller nå
AnneMa liker ikke Digipost! 01:22
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 03 1,32 kr
Dyrest kl. 18 1,78 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,6 kr 25 min.
  • Dusje 6,1 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,7 kr En vask
  • Varmeovn 1,5 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Jan 2023 – jan 2024
    + 8,7 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 5 %